תנאי קבלה

תנאי קבלה לתואר ראשון .B.A

האקדמית עמק יזרעאל מאפשרת קבלה ללימודים אקדמיים לתואר ראשון באמצעות שלושה מסלולי קבלה:

מסלול הפסיכומטרי – הקבלה מבוססת על ציון הבחינה הפסיכומטרית (בכפוף לזכאות לתעודת בגרות/מכינה).

מסלול הצמ"מ – הקבלה לאקדמיה מבוססת על ציון הבחינה הפסיכומטרית וציון צמ"מ (ציון ממוצע משוקלל בין הבחינה הפסיכומטרית וממוצע הבגרות/המכינה).

מסלול הבגרות – הקבלה לאקדמיה מבוססת על ציון ממוצע גולמי (ללא שקלול בונוסים) בבחינות הבגרות של משרד החינוך או בתעודת גמר מכינה קדם אקדמית של האקדמית עמק יזרעאל (ללא הצגת ציון בבחינה הפסיכומטרית).

לצורך מועמדות לאקדמית עמק יזרעאל תיחשב האפשרות האופטימאלית, בכפוף לתנאי הקבלה החוגיים.
כל אפשרויות הקבלה מותנות בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האקדמית עמק יזרעאל.

תנאי קבלה כלליים לתואר בוגר

 • תעודת בגרות מלאה ממשרד החינוך והתרבות או תעודה שוות ערך (מכינה קדם אקדמית, תעודת בגרות מחו"ל וכיו"ב).
 • עמידה בבחינה הפסיכומטרית ברמה הנדרשת על ידי החוג המבוקש.
 • ציון נדרש בשפה האנגלית בבחינה הפסיכומטרית ו/או בבחינת אמי"ר (בחינת מיון באנגלית).
 • ציון נדרש בבחינת ידע בעברית (יע"ל) למי שנבחן בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית ו/או בבית הספר
  התיכון בו למד שפת ההוראה אינה עברית, ו/או למי שפטור מן הבחינה הפסיכומטרית.

נוסף על תנאי הקבלה הכלליים קיימים תנאי קבלה ייחודיים לחלק מהחוגים, המתייחסים לחשיבה מתמטית של המועמד. תנאי הקבלה במתכונת לימודים דו-חוגית יקבעו ע"פ תנאי הקבלה הגבוהים מבין שני החוגים.

 

*לאקדמית עמק יזרעאל שמורה הזכות לשנות את תנאי הקבלה וכן לשנות את תוכניות הלימודים, להוסיף או לגרוע קורסים.

תנאי קבלה לתואר שני .M.A

תנאי קבלה כלליים לתואר מוסמך

 • תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, בציון משוקלל בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון, כפי שנקבע על ידי המחלקות השונות.
 • הגשת טופס בקשה והמצאת כל המסמכים במועד שנקבע.
 • עמידה בדרישות הקבלה כפי שנקבעו על ידי המחלקות השונות.

 

* לאקדמית עמק יזרעאל שמורה הזכות לשנות את תנאי הקבלה וכן לשנות את תוכניות הלימודים, להוסיף או לגרוע קורסים.

  רוצה לדבר עם יועץ הלימודים שלנו?

  כל השדות הם שדות חובה

  רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

  אפשר גם בווטסאפ