.B.A בפסיכולוגיה

הכנה לתואר שני בפסיכולוגיה

הלימודים בחוג לפסיכולוגיה יקנו לסטודנט ידע נרחב בשאלות היסוד של ההתנהגות האנושית: יסודות ביולוגיים ופסיכו-פיזיולוגיים של התנהגות, ותהליכים הכרתיים שונים כגון: חשיבה, תפיסה, זיכרון, קשב ושפה. נוסף לכך, התוכנית עוסקת במבנה האישיות, השפעת הסביבה על התנהגות הפרט, תהליכי התפתחות ולמידה, פסיכולוגיה אבנורמלית וקורסי בחירה בתחומים כגון: שינה, החלום ופשרו, התמכרויות ועוד. הלימודים בחוג כוללים פעילויות העשרה שונות כגון: הרצאות אורח, סדנאות וכדומה.

החוג לפסיכולוגיה שואף לשלב לימודים ברמה הגבוהה ביותר תוך מתן סיוע וליווי אישיים מרביים לסטודנטים. מגמה זאת מוכיחה עצמה בשיעור הגבוה מקרב בוגרי החוג אשר מתקבלים ללימודים גבוהים בפסיכולוגיה.

לאחר סיום הלימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה יכולים הבוגרים להשתלב בלימודים לתואר שני בפסיכולוגיה, באחד מתחומי ההתמחות הבאים: פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה חינוכית, פסיכולוגיה ארגונית תעסוקתית , פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה שיקומית, ופסיכולוגיה רפואית. כמו כן, בוגרי החוג יכולים להתפתח לתחומים קרובים לתחום הפסיכולוגיה, כגון: לימודי תעודה בתרפיה על כל סוגיה, תחום משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני, חינוך והדרכה, עבודה סוציאלית, וכן מקצועות הניהול השונים.

 

ראש החוג

ד"ר עמי כהן

מרכזת החוג

גב' מלי שליט

04-6423611

שעות קבלה א-ה 10-12:30 מענה טלפוני א-ה 9-10:30

הלימודים בחוג הינם במתכונת חד-חוגית או דו-חוגית. 

במסלול הדו-חוגי מחצית מתוכנית הלימודים היא בחוג לפסיכולוגיה והמחצית השנייה היא באחד מבין החוגים הבאים: חינוך, קרימינולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה והחוג הרב תחומי במדעי החברה. בסיום הלימודים, מקבלים הסטודנטים תעודת "בוגר (.B.A)" בחוג לפסיכולוגיה ובחוג הלימודים נוסף.. מסלול זה מתאים במיוחד למי שחולק תחום עניין נוסף לצד תחום הפסיכולוגיה ו/או טרם יודע אם ירצה להמשיך ללימודים מתקדמים ותעסוקה בתחום זה. הלימודים במסלול זה יאפשרו לסטודנט  רכישת בסיס ידע איתן שיאפשר לו המשך לימודים לתארים מתקדמים במגוון רחב של מקצועות, כולל פסיכולוגיה.

במסלול החד-חוגי מרבית הלימודים הם בחוג לפסיכולוגיה (90 נקודות זכות) ויתרת הלימודים (30 נקודות זכות) הם מתוך היצע רחב של קורסים הניתנים במסגרת חוגים אחרים במכללה. בסיום הלימודים, מקבלים הסטודנטים תעודת "בוגר (.B.A)" בפסיכולוגיה. מסלול זה מתאים במיוחד למי שמייעדים את עצמם ללימודים מתקדמים בתחום הפסיכולוגיה. מסלול זה כולל מספר רב יחסית של קורסי בחירה בתוך החוג לפסיכולוגיה ולכן מאפשר העמקה והרחבה של הידע בתת התחומים השונים של הפסיכולוגיה. כחלק מהכנת הסטודנטים ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה, נכללים במסלול זה קורסים שמפתחים יכולות מחקריות מתקדמות וקורס התנסות בשדה שמאפשר חשיפה לאוכלוסיות המטופלות על ידי שירותי בריאות נפש.  

תכנית הלימודים בחוג לפסיכולוגיה מרחיבה ומעשירה את הלימודים התיאורטיים. התכנית כוללת פעילויות כגון: הרצאות אורח, הצגת מחקרים, מחקר מודרך, דיונים בנושאים מקצועיים יחד עם מומחים בתחום, קריאת מאמרים וספרות מקצועית, סיורים אקדמיים ועוד.

פרוייקטים ייחודיים

ה"מועדון הפסיכולוגי"

ה"מועדון הפסיכולוגי" הוא מסגרת ייחודית של החוג לפסיכולוגיה במכללה האקדמית עמק יזרעאל, שמטרתה להעשיר את הידע והחשיפה לנושאים שונים בפסיכולוגיה. המסגרת היא חוץ-כיתתית ומשותפת למרצים ולסטודנטים. המפגשים נערכים באווירה לא-פורמאלית, אינטלקטואלית-חברתית, ומכוונים לסטודנטים המעוניינים להעמיק את הידע בנושאים שונים בפסיכולוגיה.

השתלבות במחקרים הנערכים במרכז למחקר והוראה פסיכוביולוגי

המרכז למחקר והוראה פסיכוביולוגי הינו מרכז ייחודי הכולל מחקר בסיסי ומחקר קליני, אשר כולל מספר מעבדות: מעבדת EEG/ERP, מעבדה להתפתחות הילד, מעבדת שינה, מעבדה לנוירופסיכולוגיה קוגניטיבית, מעבדה להתמכרויות ומעבדה לפסיכולוגיה חברתית.
המרכז, כולל ציוד מחקר מתקדם המאפשר התנסות מחקרית לסטודנטים בקשת רחבה של שאלות מחקר – החל מתהליכי למידה וזיכרון, התפתחות חברתית ואמוציונלית, דרך חקר תחום השינה ועד מחקר חדשני של תהליכים רגשיים והפרעות פסיכיאטריות ורפואיות.

תוכנית הלימודים

התוכנית הדו-חוגית

קורסי חובה
מבוא לפסיכולוגיה – שיעור + תרגיל
סטטיסטיקה לפסיכולוגים א' – שיעור + תרגיל
סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב' – שיעור + תרגיל
יסודות פיזיולוגיים של התנהגות – שיעור + תרגיל
תפיסה
קריאה מודרכת וכתיבה מדעית
פסיכולוגיה חברתית

קורסי בחירה
קורס מתכנית "משיב הרוח"

 

התוכנית החד-חוגית

קורסי חובה
מבוא לפסיכולוגיה – שיעור + תרגיל
סטטיסטיקה לפסיכולוגים א' – שיעור + תרגיל
סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב' – שיעור + תרגיל
יסודות פיזיולוגיים של התנהגות – שיעור + תרגיל
תפיסה
קריאה מודרכת וכתיבה מדעית
פסיכולוגיה חברתית
מבוא למדעי החיים וגוף האדם
הפסיכולוגיה כפרופסיה

קורסי בחירה
2 קורסי בחירה מתוך החוג לפסיכולוגיה
קורסי בחירה מחוץ לחוג לפסיכולוגיה (10 נ"ז)

 

 

התוכנית הדו-חוגית

קורסי חובה
פסיכולוגיה ניסויית – שיעור + תרגיל
פסיכולוגיה קוגניטיבית – שיעור + תרגיל
פסיכולוגיה של הלמידה
פסיכולוגיה אבנורמלית

קורסי בחירה
2 קורסי בחירה מתוך החוג לפסיכולוגיה (כולל אפשרות לקורס התנסות בשדה)

 

התוכנית החד-חוגית

קורסי חובה
פסיכולוגיה ניסויית – שיעור + תרגיל
פסיכולוגיה קוגניטיבית – שיעור + תרגיל
פסיכולוגיה של הלמידה
פסיכולוגיה אבנורמלית
נוירופסיכולוגיה
פסיכולוגיה בפרספקטיבה רב תרבותית
התנסות בשדה

קורסי בחירה
4 קורסי בחירה מתוך החוג לפסיכולוגיה
קורסי בחירה מחוץ לחוג לפסיכולוגיה (10 נ"ז)

 

 

התוכנית הדו-חוגית

קורסי חובה
סמינריון מחקרי
פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה של האישיות
מבחנים פסיכולוגיים

קורסי בחירה
3 קורסי בחירה מתוך החוג לפסיכולוגיה

 

התוכנית החד-חוגית

קורסי חובה
סמינריון מחקרי
סמינריון עיוני
פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה של האישיות
מבחנים פסיכולוגיים
רגרסיה ושיטות ניתוח לינאריות

קורסי בחירה
5 קורסי בחירה מתוך החוג לפסיכולוגיה
קורסי בחירה מחוץ לחוג לפסיכולוגיה (10 נ"ז)

 

 

שאלות נפוצות

במה אוכל לעבוד כשאסיים את התואר?

לאחר סיום הלימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה יכולים הבוגרים להשתלב בלימודים לתואר שני בפסיכולוגיה, באחד מתחומי ההתמחות הבאים: פסיכולוגיה קלינית (אבחון, טיפול וסיוע לבני אדם); פסיכולוגיה חינוכית (התמקדות בייעוץ, טיפול וסיוע לתלמידים במערכות החינוך השונות); פסיכולוגיה ארגונית תעסוקתית (פסיכולוגיה המתמקדת בארגונים וחברות וכוללת תחומי עיסוק רבים, ביניהם, פסיכולוגיה תעשייתית תעסוקתית, שיקום תעסוקתי, הנדסת אנוש ועוד); פסיכולוגיה התפתחותית (התפתחות האדם ויחסי הגומלין עם סביבתו בשלבי התפתחותו השונים) ופסיכולוגיה שיקומית (המתמקדת בטיפול ושיקום בני אדם פגועי גוף ו/או נפש). כמו כן, בוגרי תואר ראשון בפסיכולוגיה יכולים להתפתח לתחומים קרובים לתחום הפסיכולוגיה, כגון: לימודי תעודה בתרפיה על כל סוגיה, תחום משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני, חינוך והדרכה, עבודה סוציאלית, וכן מקצועות הניהול השונים.

מה מקנה לי התואר? האם יש תעודות נוספות / השלמות נדרשות / הקלות?

התואר הראשון בפסיכולוגיה מקנה השכלה בסיסית בתחום הפסיכולוגיה. סטודנטים המעוניינים להתמקצע בתחומי הטיפול או המחקר נדרשים להמשך ללימודי תואר שני או לימודי תעודה.

למה ללמוד לתואר ראשון בפסיכולוגיה באקדמית עמק יזרעאל?

החוג לפסיכולוגיה שואף לשלב לימודים ברמה הגבוהה ביותר תוך מתן סיוע וליווי אישיים מרביים לסטודנטים. מגמה זאת מוכיחה עצמה בשיעור הגבוה מקרב בוגרי החוג אשר מתקבלים ללימודים גבוהים בפסיכולוגיה. לחלק מתלמידי החוג לפסיכולוגיה יש הזדמנות ייחודית להשתלבות במחקר מתקדם וחדשני וכך להתנסות בהתמודדות עם אתגרים מדעיים כחלק מנבחרת מובילה. בנוסף תלמידי המסלול החד-חוגי וחלק מתלמידי המסלול הדו-חוגי יוכלו להשתלב בעבודה התנדבותית מודרכת בשטח למול מטופלים הזקוקים לסיוע פסיכולוגי. בדרכים אלו יצברו הסטודנטים ניסיון יקר ערך לקראת לימודי המשך בתחומים טיפוליים ומחקריים.

מהן האפשרויות ללימודי המשך?

במכללה מתקיימים לימודי תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית ובפסיכולוגיה רפואית.

מהו מספר ימי הלימוד מידי שבוע?

במסלול הדו-חוגי הלימודים בחוג לפסיכולוגיה הם בימים ראשון ושלישי (בחוג נוסף הלימודים הם על פני יומיים נוספים).
במסלול החד-חוגי הלימודים בחוג לפסיכולוגיה מתפרסים על פני 4 ימים (ראשון שלישי, ויומיים נוספים בתלות בקורסי הבחירה החוץ-חוגיים שיבחר הסטודנט).

    רוצה לדבר עם יועץ הלימודים שלנו?

    כל השדות הם שדות חובה

    רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

    אפשר גם בווטסאפ