M.A בגרונטולוגיה קהילתית*

התמחות בייעוץ גרונטולוגי | מסלול עם וללא תזה

הארכת תוחלת החיים הביאה לכך, שתקופת הזיקנה והחיים לאחר הפרישה מהעבודה מתחלקת כיום לשתי תקופות שונות זו מזו: הגיל השלישי המאופיין בעצמאות תפקודית והגיל הרביעי בו עולה המוגבלות והתלות של האדם. תקופת החיים לאחר הפרישה מתארכת ומציבה אתגרים בפני האדם, המשפחה והקהילה. במגמה להגיע להזדקנות מוצלחת, תוך שמירת העצמאות, מיצוי היכולות, התפתחות אישית ומציאת משמעות לחיים לאחר הפרישה, נדרשים שיהיו בקהילה אנשי מקצוע ובעלי תפקידים מיומנים. אלה יהיו בעלי יכולת פיתוח והובלה של שירותים ופרויקטים קהילתיים, ויוכלו לתת ייעוץ מקצועי מתוך ראייה הוליסטית ורחבה.

התוכנית נועדה להכשיר אנשים בעלי מיומנויות וידע נרחבים, תיאורטיים ויישומיים כאחד, אשר יוכלו להשתלב בעשייה הקהילתית והמחקרית, ולתרום לאיכות החיים של האוכלוסייה המבוגרת ובני משפחותיהם.

* הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

ליום עיון בנושא סביבה ידידותית גיל לחצו כאן >>

ראשת החוג

ד"ר דפנה הלפרין

מרכזת החוג

אילנה מאור

04-6423526

שעות קבלה א-ה 10-12:30 מענה טלפוני א-ה 9-10:30

מסלולי הלימוד

המסלול היישומי והמסלול המחקרי

הלימודים בתכנית מתקיימים בשני מסלולים:

 • מסלול יישומי (ללא תזה) – מדגיש את ההיבטים היישומיים של הידע שנלמד בתכנית, זאת באמצעות סדנאות, התנסות והתמחות מעשית שבסיומן תוגש עבודת גמר.
 • מסלול מחקרי עם תזה** – מתמקד בעבודה מחקרית (תזה) ומאפשרת למסיימים אותה בהצלחה להמשיך ללימודי דוקטורט.

 

**בחירה במסלול עם תזה תתאפשר רק בתום שנת הלימודים הראשונה ובכפוף לעמידה בתנאי קבלה. פתיחת מסלול עם תזה מותנית במספר הנרשמים למסלול.

גרונטולוגיה קהילתית - התמחות בייעוץ גרונטולוגי**

התכנית נועדה להכשיר אנשים בעלי מיומנויות וידע נרחבים, תיאורטיים ויישומיים כאחד, אשר יוכלו להשתלב בעשייה הקהילתית והמחקרית, ולתרום לאיכות החיים של האוכלוסייה המבוגרת ובני משפחותיהם. זאת, על ידי מינוף הפוטנציאל המקצועי של אנשים העובדים כיום במערכת השירותים השונים, ופיתוח הפוטנציאל של אנשים, אשר להם זיקה לתחום הזיקנה והפרישה מהעבודה, ואשר מעוניינים לפתח את עצמם ואת הידע והמיומנויות שלהם בתחום.
בוגרי התכנית יהוו גורם מקצועי בקהילה למתן ייעוץ לפרט, למשפחה ולארגונים, כמו גם לפיתוח וקידום שיתופי פעולה לשיפור והרחבת מגוון המענים והשירותים ואיכותם, הניתנים לזקן ומשפחתו כיום במסגרת הקהילה; יהיו בעלי הבנה של הקשרים, יחסי הגומלין וההדדיות שבין האדם המזדקן למערכות השונות בסביבתו ובקהילתו.
תכנית הלימודים כוללת סדנאות יישומיות, על מנת להקנות מיומנויות נרחבות בתחומי הייעוץ המגוונים. הסדנאות יינתנו בנושאים הבאים: מבוא לגישור וגישור ויישוב סכסוכים בזיקנה; מיומנויות ייעוץ וסוגיות בייעוץ גרונטולוגי; פיתוח וניהול פרויקטים בקהילה.
בוגרי התכנית יוכלו להגיש בקשה לרישום בפנקס הגרונטולוגים של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה וכן יוכרו ע"י הביטוח הלאומי כעובדים מקצועיים לחוק סיעוד.

**ההתמחות תצוין על גבי ספח נלווה לזכאות לתואר, בגיליון הציונים ובתעודת הבוגר

התנסות מעשית

פרקטיקום

התנסות מעשית (פרקטיקום) בארגונים בקהילה (100 שעות), הינה חלק מרכזי בלימודים בתוכנית. ההתנסות מאפשרת לסטודנטים לשלב את הידע התיאורטי עם המיומנויות שנרכשו ולהביאם לידי ביטוי בעשייה בארגונים השונים בקהילה. ההתנסות המעשית הינה חובה במסלול ללא תזה, כאשר הסטודנטים במסלול תזה יוכלו לעשות התנסות מעשית כקורס בחירה.

תוכנית הלימודים

שנה א' משותפת לשני המסלולים (ללא/עם תזה)

 • לימודי יסוד: שיטות מחקר, סטטיסטיקה
 • קורסי חובה: היבטים חברתיים של הזיקנה, פסיכולוגיה של הזיקנה, היבטים פיזיולוגיים של הזיקנה, הזדקנות בקהילה – צרכים ושירותים, זיקנה ואיכות חיים בקהילה ובפריפריה, חוק, משפט וזיקנה, מדיניות חברתית בזיקנה
 • סדנאות יישומיות חובה: מבוא לגישור

 

נושא תאור הנושא נ"ז שש"ס
24500 מדיניות חברתית בזיקנה 2 2
24501 היבטים חברתיים ותרבותיים של הזיקנה 2 2
24502 היבטים פיזיולוגיים של הזיקנה 2 2
24503 פסיכולוגיה של הזיקנה 2 2
24504 הזדקנות בקהילה – צרכים ושירותים 2 2
24505 סטטיסטיקה – שו"ת 2 3
24506 שיטות מחקר – שו"ת 2 3
24507 חוק ומשפט בזיקנה 2 2
24508 זיקנה ואיכות חיים בקהילה ובפריפריה חברתית וגיאוגרפית 2 2
24509 מבוא לגישור (סדנה) 2 2
סה"כ 20 22
 • מסלול ללא תזה קורסי חובה: הזדקנות מוצלחת – פרישה פנאי ותעסוקה, יחסי משפחה בזיקנה, קידום בריאות בזיקנה, סוגיות בפרקטיקום ובפרויקט גמר מונחה
 • סדנאות יישומיות חובה: מבוא למיומנויות ייעוץ, תכנון ופיתוח תוכניות ושירותים קהילתיים לזקנים, גישור ויישוב סכסוכים בזיקנה, ניהול פרוייקטים בקהילה – היבטים מעשיים, ייעוץ גרונטולוגי – סוגיות נבחרות
 • קורסי בחירה מסלול מחקרי – עם תזה קורסי חובה: סמינר תזה, מודלים מתקדמים בסטטיסטיקה ובסיטות מחקר, שיטות מחקר איכותניות קורסי בחירה
נושא תאור הנושא נ"ז שש"ס
24510 הזדקנות מוצלחת – פרישה פנאי ותעסוקה 2 2
24511 יחסי משפחה בזיקנה – סוגיות נבחרות 2 2
24512 תכנון ופיתוח תוכניות ושירותים קהילתיים לזקנים (סדנה) 2 2
24513 גישור ויישוב סכסוכים בזיקנה (סדנה) 2 2
24514 מבוא למיומנויות ייעוץ (סדנה) 2 2
24515 ייעוץ גרונטולוגי – סוגיות נבחרות (סדנה) 2 2
24516 ניהול פרויקטים בקהילה – היבטים מעשיים (סדנה) 2 2
24517 קידום בריאות בזיקנה 2 2
24518 סוגיות בפרקטיקום ובפרויקט גמר מונחה 0 4
24519 פרקטיקום בשטח**** 4 0
קורס בחירה * 2 4 4
סה"כ 24 24

שאלות נפוצות

במה אוכל לעבוד כשאסיים את התואר?

הבוגרים יוכלו להשתלב בארגונים בקהילה המעניקים שירותים לזקנים ובני משפחתם. זאת בתפקידים שונים כיועצים לפרט ומשפחתו כמו גם ליחידות בארגונים. כן יוכלו להשתלב בתוכניות ובפרוייקטים קיימים או לפתח חדשים. בוגרים אשר עובדים בארגונים כאלו יוכלו להתקדם ולקדם פיתוח והרחבה של מענים קיימים או חדשים.

איפה עושים סטאז'?

הפרקטיקום (הכשרה מעשית) מתקיים בארגונים קהילתיים הפועלים בשיתוף עם החוג לגרונטולוגיה קהילתית, ביניהם: עמותות למען הזקן/האזרח הוותיק הנותנות מענה לאוכלוסיה היהודית והערבית; עמותה הנותנת שירותים לטיפולי בית; עמותה הנותנת ייעוץ לבני משפחה מטפלים; מרכזי יום ועוד.

מה מקנה לי התואר?

התואר מקנה ידע רחב ומעמיק בשני היבטים: תיאורטי על זיקנה והזדקנות עם דגש על הגיל השלישי, לאחר הפרישה מהעבודה וטרם מצב של מוגבלות ותלות. ידע ומיומנויות יישומיות בתחומים של ייעוץ לזקן ומשפחתו, פיתוח, תכנון וניהול תוכניות ופרוייקטים בקהילה, גישור ויישוב סכסוכים בזיקנה.

למה ללמוד דווקא באקדמית עמק יזרעאל את התואר השני בגרונטולוגיה?

האקדמית עמק יזרעאל פועלת במטרה לאפשר נגישות רבה יותר למערכת ההשכלה הגבוהה עבור תושבי הפריפריה, על מגזריה השונים. התוכנית לגרונטולוגיה קהילתית היא חדשנית ויישומית ומיועדת לתרום לידע ומיומנויות יישומיות של העוסקים או מתכוונים לעסוק בתחום הזיקנה. בשונה מתוכניות אחרות בתחום, הדגש בתוכנית באקדמית עמק יזרעאל הוא על אוכלוסיית האנשים המצויים בתקופה שלקראת הכניסה לגיל השלישי, עם הפרישה מהעבודה, בה הם עדיין בריאים יחסית ועצמאיים בתפקודם. בפניהם שנים רבות של התפתחות, עשייה ותרומה לקהילה אשר יאפשרו מימוש עצמי והזדקנות מיטבית. בנוסף, ניתן דגש בתוכנית ליישומיות של החומר הנלמד, לעיסוק בתחום צעיר יחסית שהולך ומתפתח ואף נדרש יותר ויותר.

האם יש אפשרות לשלב עבודה ולימודים?

הלימודים בתוכנית מתקיימים יום אחד (מלא) בשבוע בלבד. הדבר מאפשר שילוב של עבודה ולימודים.

מה האפשרויות ללימודי המשך?

בוגרי המסלול המחקרי יכולים להמשיך ללימודי דוקטורט.

מהו מספר ימי הלימוד בשבוע?

יום אחד בשבוע במשך ארבעה סמסטרים.

  רוצה לדבר עם יועץ הלימודים שלנו?

  כל השדות הם שדות חובה

  רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

  אפשר גם בווטסאפ