.M.A בייעוץ חינוכי

מיקוד בהנחיית קבוצות*

"מה צריך ילד? מקום שיוכל לגבוה ומבוגר אחד שיעזור לו עם התקרה" (עידית ברק).

מה ילד צריך? מבוגר משמעותי אשר יראה אותו בתוך המסגרת החינוכית אשר לעיתים עמוסה אתגרים אישיים, חברתיים, ולימודיים. מבוגר שיאפשר מקום בטוח. מבוגר אשר יראה את התלמיד כפרט וכחלק מכיתה ובית הספר ויתמוך בקשרים ביו התלמיד ובין קבוצת השווים, עם הבית ועם סגל ההוראה בבית הספר. אם הנך רואה עצמך בדמות המבוגר אשר מסוגל לראות את הילד ואת צרכיו, ומעוניין לרכוש ידע וכלים מקצועיים, החוג לתואר שני בייעוץ חינוכי הוא המקום עבורך.

החוג לתואר שני בייעוץ חינוכי באקדמית עמק יזרעאל מכשיר יועצים חינוכיים ומקנה ידע עדכני במיומנויות טיפול ובשיטות הערכה ומחקר. הלימודים מאפשרים התנסות מבוססת ידע בעבודה עם ילדים, מתבגרים ובוגרים צעירים, בבתי ספר ובארגונים נוספים. ההתמחות המרכזית במסגרת החוג היא בייעוץ בבתי הספר, אולם נטייתנו היא להתרחב מעבר לתחום זה ולהכשיר גם בתחומים הבאים: הנחיית קבוצות, ייעוץ מקוון,ייעוץ למבוגרים, ייעוץ למשפחה, ייעוץ בבחירת מקצוע, וכיו"ב.

הלימודים מקנים ידע עדכני בתחומי הייעוץ הרלוונטיים לעבודת היועץ החינוכי: ייעוץ פרטני, ייעוץ למשפחה, הנחיית קבוצות וייעוץ למערכת. בנוסף, ירכשו הסטודנטים ידע ומיומנויות במגוון של תחומים בהם עוסק היועץ החינוכי, כגון: הפרעות אכילה, שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים, לקויות למידה, שתוף פעולה בין מורים והורים, טיפול וקידום ילדים ונוער בסיכון, טיפול במצבי לחץ ומשבר, טיפול במתבגרים וייעוץ טלפוני ומקוון. ידע ומיומנויות בשיטות מחקר והערכה.

אפשרויות הכלולות בתואר השני ביעוץ חינוכי:

מיקוד בהנחיית קבוצות*
בסיום הלימודים יקבלו כל הסטודנטים שיסיימו את חובות השמיעה נספח נלווה לגיליון הציונים עם מיקוד בהנחיית קבוצות.
תעודת הוראה
סטודנטים שאינם מורים יוכלו ללמוד באופן מקוצר לימודי תעודת הוראה בפסיכולוגיה או בסוציולוגיה בזום** במשך שנת לימודים אחת בימי א'
**במסגרת שיתוף פעולה עם מכללת אורנים.
ייעוץ טלפוני/ מקוון סטודנטים שירצו יוכלו להתנסות בשנת לימודיהם השנייה בפרקטיקום בעמותת ער"ן.

*המיקוד יצוין על גבי ספח נלווה לזכאות לתואר ובגיליון הציונים

ד

ראשת החוג

ד"ר רונית שלו

מרכזת החוג

גב' דנית שור

04-6423513

שעות קבלה א-ה 10-12:30 מענה טלפוני א-ה 9-10:30

תחומי הלימוד

התכנית עונה על דרישות משרד החינוך והשירות הפסיכולוגי – ייעוצי ונותנת מענה לדרישה הרבה ליועצים חינוכיים ומנחי קבוצות מיומנים בבתי הספר ובמסגרות נוספות.
יועצים חינוכיים נדרשים לידע אינטר-דיסיפלינרי מתחומי ידע שונים, כגון: פסיכולוגיה, סוציולוגיה, פסיכיאטריה, עבודה סוציאלית וחינוך.
היועץ החינוכי נדרש לשלב בין התיאוריות השונות לבין העבודה המעשית בשטח ואף לעשות שימוש בשיטות חדשניות של מחקר והערכה.

מסלול יישומי ומסלול מחקרי

מסלול יישומי (ללא תזה) – המדגיש את יישום הידע שנרכש בתכנית באמצעות התנסות והתמחות מעשית שבסיומן תוגש עבודת גמר.

מסלול מחקרי עם תזה – המתמקד בעבודה מחקרית ומאפשרת למסיימים אותה בהצלחה להמשיך ללימודי דוקטורט.*

*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה

 

 

 

 

 

 

 

הנחיית קבוצות

התחום עוסק בהיבטים הקבוצתיים והמערכתיים בעבודת יועצים חינוכיים. הסטודנטים ישתתפו בסדנאות ובקורסים תיאורטיים, מחקריים ויישומיים. הם יתנסו בהנחיית קבוצות שונות במסגרת הקורסים ובמקביל יעבירו תכניות התערבות קבוצתיות בבתי ספר, תוך קבלת הדרכה צמודה. ההתנסות תוכל לכלול קבוצות תלמידים, הורים, מורים, או צוותים מקצועיים. בסיום הלימודים יוכלו הסטודנטים להנחות קבוצות של תלמידים, הורים ,מורים וצוותים מקצועיים, בבתי הספר או בארגונים אחרים.

בסיום הלימודים יקבלו כל הסטודנטים שיסיימו את חובות השמיעה נספח נלווה לגיליון הציונים עם מיקוד בהנחיית קבוצות.

משפחה והורות

התחום מתמקד בהורות ובמשפחות בעידן הפוסט – מודרני, ובאתגרים עימם מתמודדים יועצים בטיפול בהורים ובילדים. הסטודנטים ילמדו קורסים העוסקים במשפחה החדשה (פוסט משפחה), ויקבלו ידע תיאורטי וכלים יישומיים להגברת המודעות למשפחת המוצא ולמשפחה הגרעינית שלהם, כמו – גם למתן ייעוץ להורים ולמשפחות.

ייעוץ פרטני

הסטודנטים ילמדו קורסים עיוניים ובמתכונת סדנה בתחום הטיפול והייעוץ הפרטני באוכלוסיות מגוונות, תלמידים, מורים, הורים ועוד. בנוסף, הסטודנטים יתנסו במתן טיפול פרטני לתלמיד/ה בבית הספר, תוך קבלת הדרכה צמודה. לאחר סיום הלימודים יוכלו הסטודנטים לקיים שיחות ייעוץ והיוועצות פרטניות בבית-הספר או מחוצה לו.

 

פרקטיקום

הפרקטיקום מתקיים בבתי הספר ונמשך שנתיים. קורס הפרקטיקום הנלמד במכללה מהווה חוליה מקשרת בין התיאוריה הנלמדת בחוג לבין ההכשרה המעשית, כפי שהיא מתבצעת בשדה. הקורס מקנה מושגים, המרחיבים את הידע לגבי תהליכים אישיים וקבוצתיים ולגבי תפקידיו המגוונים של היועץ החינוכי. התנסות מעשית במשך שנתיים בבתי הספר והשתתפות בקורס מכשירים את הסטודנטים להיות יועצים חינוכיים מקצועיים, בעלי ידע ומודעות עצמית גבוהה, אמפתיה ומחויבות למקצוע. במהלך כל תקופת הפרקטיקום מקבלים הסטודנטים הדרכה צמודה הן ממרצי הקורס והן מיועצים מאמנים בבתי הספר. מעבר לשיעורים, הסטודנטים מקבלים גם הדרכה אישית וקבוצתית לגבי דילמות העולות מהשדה. ההדרכה ניתנת על ידי מנחות פרקטיקום מנוסות הזמינות לסטודנטים במהלך השבוע.

הלימודים במכללה מתקיימים במהלך יומיים בשבוע
והפרקטיקום בבתי הספר מתקיים בשעות הבוקר.
סטודנטים שיבחרו להצטרף לפרקטיקום בער"ן יתאמו את שעות הפעילות עם המנחים.

שיח מקצועי

ימי עיון וכנסים

בכל שנה מתקיימים ימי עיון וכנסים אשר עוסקים בנושאים אקטואליים ורלוונטיים הקשורים לאתגרים ולתמורות בתחום הייעוץ החינוכי. בכנסים אלה מתקיים מפגש בין הסגל האקדמי ליועצים ולמפקחים על הייעוץ במשרד החינוך ובשירות הפסיכולוגי ייעוצי.

מועדון היועצים

בכל שנה מתקיימים מספר מפגשים עם יועצים חינוכיים בכירים וכן עם יועצים צעירים, אשר למדו באקדמית עמק יזרעאל.

קשר עם משרד החינוך והשירות הפסיכולוגי–ייעוצי

בכל שנה מתקיימים ביקורים בבתי ספר ובמסגרות חינוכיות שונות, למשל: בבתי-ספר בקיבוצים, בבתי-ספר לחינוך מיוחד, בתי-ספר ממלכתיים, ממלכתיים–דתיים, ועוד. מומחים ממשרד החינוך ומהשירות הפסיכולוגי–ייעוצי נותנים הרצאות לסטודנטים בנושאים עדכניים.

תוכנית הלימודים

מיקוד בהנחיית קבוצות
ילדות וטיפול בילדים – קורס תאורטי
עקרונות והתנסות בהנחיית קבוצות – קורס יישומי
מיומנויות טיפול חדשניות: עבודה קבוצתית ופרטנית – קורס יישומי

לימודי יסוד
שיטות מחקר כמותיות למתקדמים (שו"ת)
כתיבה מדעית ללימודי MA

קורסי חובה תאורטיים
תיאוריות אישיות והתפתחות

קורסי חובה יישומיים
תהליכי ריאיון למתקדמים
פרקטיקום א'
מפגשי הנחיית פרקטיקום קבוצתיים ופרטניים

סמינריון

שנה ב' – מסלול יישומי (ללא תזה)

מיקוד בהנחיית קבוצות
הדרכת קבוצות הורים – קורס יישומי
תכנית התערבות ייעוצית תכנון יישום והערכה – קורס יישומי

קורסי חובה תאורטיים
היבטים ייעוצים בשילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים
התערבות במצבי חירום ומשבר בעבודת היועץ בבית הספר
ילדים ומתבגרים בעידן הדיגיטלי

קורסי חובה יישומיים
יעוץ קצר מועד
טיפול משפחתי – יישום  לעבודת היועץ בביה"ס
פרקטיקום ב'
מפגשי הנחיית פרקטיקום קבוצתיים ופרטניים

קורס בחירה – סדנה לטיפול בחרדה / ארגז כלים טיפוליים

עבודת גמר

_______________________

שנה ב' – מסלול מחקרי עם תזה

לימודי יסוד
שיטות מתקדמות במחקר איכותני
סטטיסטיקה ושיטות מחקר לתזה
סדנה לליווי תזה

התמחות בהנחיית קבוצות
הדרכת קבוצות הורים – קורס יישומי
תכנית התערבות ייעוצית תכנון יישום והערכה – קורס יישומי

קורסי חובה תאורטיים
התערבות במצבי חירום ומשבר בעבודת היועץ בבית הספר

קורסי חובה יישומיים
ייעוץ קצר מועד
טיפול משפחתי – יישום לעבודת היועץ בביה"ס
פרקטיקום ב'
מפגשי הנחיית פרקטיקום קבוצתיים ופרטניים

קורסי השלמה

לימודי השלמה לקראת תואר שני בייעוץ חינוכי

הלימודים מיועדים לבוגרי תואר ראשון שעברו תהליך מיון ראשוני והנדרשים לקורסי השלמה בהיקף העולה על 8 ש"ס. לימודי ההשלמה נועדו להכין את התלמידים לקראת השתלבות בלימודי M.A. בייעוץ חינוכי. קורסי ההשלמות כלולים בתכנית הלימודים לתואר ראשון בחוג לחינוך.

מועמדים אשר יסיימו את תכנית ההשלמות בהצלחה יתקבלו לתכנית הלימודים לתואר שני בשנת הלימודים הבאה.

קורסי השלמה

קורסים מתודולוגיים (שיטות מחקר), מבוא לפסיכולוגיה של החינוך, מבוא לראיון ייעוצי, פסיכולוגיה אבנורמלית, מבוא לייעוץ, תורת האישיות.
קורסי השלמה מתקיימים ביום רביעי בשני הסמסטרים (כחלק מתכנית הלימודים בחוג לחינוך). בנוסף, קורסי ההשלמה מתקיימים בסמסטר קיץ* (מותנה במספר נרשמים).

  רוצה לדבר עם יועץ הלימודים שלנו?

  כל השדות הם שדות חובה

  רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

  אפשר גם בווטסאפ

  עוד בנושא...

  פסיכולוגיה חינוכית: תואר מתקדם במקצוע מבוקש

  המסלול הקליני הוא לא המסלול היחיד שיוביל אתכם לקריירה מצליחה בתחום: גם פסיכולוגים חינוכיים מטפלים בילדים ובהורים, במערכת החינוך ובאופן פרטי.

  להמשך קריאה