רכש, מכרזים, התקשרויות

תוצאות 19 מכרזים

Loader

1 באוקטובר 2021

מכרז פומבי מס' 01/21 – רכישת כלי רכב לבעלי תפקידים

1 בנובמבר 2021

מכרז פומבי מס' 21/02 – אספקה, התקנה ותחזוקה של מע' מתוצרת חברת Networks F5 Inc

31 בינואר 2022

מכרז פומבי מס' 03/21 ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה במכללה

15 במרץ 2022

הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד - ZOOM

20 במרץ 2022

מכרז פומבי 01/22 אספקה, הטמעה ותחזוקה של תשתיות מחשוב למערכת וירטואלית VDI

29 במרץ 2022

מכרז 02/22 - ארגון וליווי השתלמות בחו"ל לעובדי המכללה

1 במאי 2022

הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם חברת איי.בי.אס לרכישת שרת editshare

22 במאי 2022

הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד חברת ברלה

23 במאי 2022

הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד - ברודקסט דיזיין לצורך רכישת קונסולת שידור DHD

22 ביוני 2022

מכרז פומבי 03/22 אספקה והתקנה של ציוד לקפטריה החלבית, לאספרסו בר ולחנות הנוחות במכללה

6 ביולי 2022

הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד – Check Point

18 ביולי 2022

מכרז למתן שירותי כח אדם 04/22

10 באוגוסט 2022

הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד - genius system

2 באוקטובר 2022

מכרז פומבי 05/22 רכישה, אספקה, הטמעה ותחזוקה של מערכות Firewall

20 באוקטובר 2022

הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם חברת תוכנות בית השיטה לצורך בחירת תוכנת ניהול למוסדות להשכלה גבוהה

1 בדצמבר 2022

מכרז פומבי 06/22 להפעלת מערך ההסעדה במכללה האקדמית עמק יזרעאל

8 בדצמבר 2022

הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד- מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי

15 בדצמבר 2022

מכרז 07/22- אספקת שירותי פרסום למכללה האקדמית עמק יזרעאל

18 בדצמבר 2022

הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד- אקסליבריס

Calendar no events

Empty calendar.

חיפוש מכרזים.

Calendar no events

תחום תאריכים.

חיפוש מכרזים.

כאן ניתן לקבל מידע על רשימות הספקים של המכללה, מידע על פרסום מכרזים, הודעות שונות והגשת בקשה להצטרפות למאגר הספקים, בנושא מכרזים.

המעוניינים להצטרף למאגר הספקים של המכללה מוזמנים לעשות כן באמצעות טופס הצטרפות למאגר ספקים, אותו יש לשלוח בצרוף המסמכים המבוקשים לדוא"ל: shiritc@yvc.ac.il

אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה בנושאי רכש, מכרזים והתקשרויות.

מנהלת המחלקה: גב' מיטל בורוס meitalb@yvc.ac.il טל' 04-6423450

מרכזת רכש: גב' שירית כהן shiritc@yvc.ac.il טל': 04-6423435

מרכזת מכרזים: גב' דפנה ערב dafnaa@yvc.ac.il טל': 04-6423589

אחראי מחסן: מר זאב מרקו zeevm@yvc.ac.il

 

    רוצה לדבר עם יועץ.ת הלימודים שלנו?

    רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

    אפשר גם בווטסאפ