.M.A במנהל מערכות בריאות

התכנית ללימודי תואר שני במנהל מערכות בריאות מכשירה מנהלים למערכת הבריאות, לניהול ארגוני בריאות ולניהול המערך הטיפולי. ההכשרה האקדמית מעניקה ידע, כלים ומיומנויות במטרה לאפשר השתלבות במגוון רחב של תפקידים ניהוליים ומקצועיים במערכת הבריאות ובארגונים הפועלים בתחומי הרפואה והבריאות.   המנהיגות הניהולית והטיפולית במערכת הבריאות מתמודדת עם שינויים מהותיים העוברים על מערכות הבריאות בארץ ובעולם. העלייה בתוחלת החיים והשפעתה על הצרכים הגדלים של מערכת הבריאות, ההתפתחויות הטכנולוגיות והשפעתם על אופי הטיפולים והמכשור המתקדם, הצורך בפיתוח וניהול מאגרי המידע והנגשתם ללקוחות, למטפלים ולמנהלים בארגוני הבריאות, חשיבות זכויות החולה המקבל ביטוי גדל והולך בחקיקה ובפרקטיקה וכן ההשפעה של תקשורת ההמונים על העשייה הרפואית, כל אלו יוצרים מערך חדש של תפיסות וכלים מקצועיים שחשוב כי יעמדו לרשותם של מנהלים במערכות הבריאות.
ד

ראשת החוג

ד"ר שירן בורד

מרכזת החוג

גב' אולה אטליס

04-6423439

שעות קבלה א-ד 10-12:15 מענה טלפוני א-ה 9-10:30

תכנית הלימודים מורכבת מקורסי יסוד ומחקר וכן מקורסי ליבה, המעניקים כלים מקצועיים לניהול ארגוני בריאות. התכנית כוללת, החל מהשנה השנייה, קורסים בשתי התמחויות, המאפשרים העמקת הידע והכלים לניהול הארגון או לניהול המערך הטיפולי.

תוכנית הלימודים

סטיסטיקה
שיטות מחקר – שו"ת
מערכות בריאות בארץ ובעולם
אתיקה ומשפט בבריאות
חשבונאות פיננסית לתאגידים ולמלכר"ים
אפידמיולוגיה של מחלות כרוניות
עקרונות כלכלה ציבורית במערכת הבריאות
היבטים ארגוניים בניהול המשאב האנושי
קידום בריאות בראייה רב תרבותית
בחירות והחלטות רציונאליות והתנהגותיות

דיני עבודה למערכות בריאות
ניהול סיכונים ואבטחת איכות
ניהול צוותים בארגוני בריאות
תכנון מדיניות בריאות
שיתופי פעולה במערכת הבריאות
ניהול ארגוני בריאות
פרויקט מסכם א'
פרויקט מסכם ב
זקנה ואיכות חיים
2 קורסי בחירה

הפרויקט המסכם מלווה ע"י הסגל האקדמי של התכנית ומחייב התייחסות אינטגרטיבית של הסטודנטים לחומר הנלמד בתואר, לשם מתן מענה לסוגיות בעלות חשיבות ניהולית במערכות הבריאות.

 

 

* למכללה שמורה הזכות לשנות את תכנית הלימודים, להוסיף או לגרוע קורסים. טל"ח.

שאלות נפוצות

למה ללמוד את התואר דווקא באקדמית עמק יזרעאל?

החוג לתואר שני במנהל מערכות בריאות באקדמית עמק יזרעאל שם דגש על יחס אישי וליווי הסטודנטים להצלחה בלימודים זאת לצד תוכנית לימודים מקצועית ברמה גבוהה.

האם ניתן לשלב עבודה ולימודים?

ניתן לשלב עבודה ולימודים.
הלימודים מתקיימים ביום לימודים אחד מרוכז – יום ג' בשבוע, כאשר הלמידה שבוע בקמפוס ושבוע בזום.

במה אוכל לעבוד כשאסיים את התואר?

בוגרי התוכנית משולבים בתפקידי ניהול במגוון מוסדות ברחבי הארץ כגון: בתי חולים, משרדים ממשלתיים, מוסדות פרטים ועוד

    רוצה לקבל שיחה מיועץ.ת הלימודים שלנו?

    רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

    אפשר גם בווטסאפ