מכון ברוש לאבחון לקויות למידה

מכון ברוש הוא מכון לאבחון לקויות למידה (אבחון מת"ל).

המכון קובע את הזכאות למתן התאמות בלימודים ובבחינות, על רקע לקות למידה.

המכון פועל באישור המועצה להשכלה גבוהה והאבחון קביל במוסדות אקדמיים בארץ.

טלפון 04-6423829 | 04-6423631

למקרים דחופים 052-3236161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • גיל 18 ומעלה.
 • מי שאובחנו בעבר עם לקות למידה או הפרעת קשב; או יש להם קשיים ניכרים באחד או יותר מהתחומים הבאים: קריאה, כתיבה, תפקודי שפה אחרים, חשבון.
 • שולטים בעברית/בערבית ברמה של שפת אם.
 • מועמדים לבחינה הפסיכומטרית, מועמדים ללימודים במוסד להשכלה גבוהה או הלומדים כבר במוסד להשכלה גבוהה.
 • ללא מגבלה פיזית העלולה להפריע לביצוע מטלות המבחנים בתהליך האבחון (למשל, כבדות ראיה, כבדות שמיעה, בעיות מוטוריות).
 • לא נבחנו במת"ל בשלוש השנים האחרונות.

יש לשלוח למכון ברוש את המסמכים הבאים:

 • דף מידע לפונה – יש לעיין, לחתום ולהחזיר
 • שאלון אישי לפונה (לשון זכר) / שאלון אישי לפונה (לשון נקבה) – יש למלא ולהחזיר
 • שאלון קשב למילוי על ידי הפונה וההורים – יש למלא ולהחזיר
 • טופס ויתור סודיות – יש למלא, לחתום ולהחזיר
 • תשלום מקוון לאבחון – יש לשלם ולשלוח אסמכתא על ביצוע התשלום
 • מסמכים נלווים: עליך לצרף לפנייתך כל מסמך הנוגע לקשיים שבגינם פנית לאבחון, וכן כל מסמך שעשוי לסייע למאבחן ללמוד על מהלך התפתחותך, על תפקודך הלימודי ועל מצבך הרפואי והרגשי – הן בעבר והן בהווה.
 • בפרט חשוב לצרף:
  • תעודות בית-ספר – יסודי, חטיבה ותיכון (כל התעודות שברשותך), תעודת בגרות או גיליון עדכני של ציוני הבגרות במקצועות בהם נבחנת עד כה.
  • דו"חות אבחון קודמים.
  • ספח ציון של הבחינה הפסיכומטרית.
  • אישורים על זכאות להתאמות בבחינות הבגרות או בבחינה הפסיכומטרית.
   תעודות על השכלה נוספת (על-תיכונית, אקדמית).
  • גיליונות ציונים ממוסדות אקדמיים בהם למדת בעבר / בהם הינך לומד בהווה.
  • מסמכים אחרים הנוגעים לקשיים שבגינם פנית לאבחון, כגון: הפניות לאבחון, הפניות לטיפול וסיוע, הערכות מורים או מטפלים, סיכומי טיפולים, תיעוד רפואי של תרופות.

 

לתשומת לבך: המסמכים לא יוחזרו אליך. מומלץ לשלוח צילום ברור ולשמור את המקור ברשותך.

יש לוודא הגעת המסמכים למכון האבחון. רק לאחר מכן ייקבע מועד לאבחון.

את כל המסמכים ניתן לסרוק ולשלוח לדוא"ל brosh@yvc.ac.il

או בדואר רשום לכתובת:

המכללה האקדמית עמק יזרעאל,
מכון ברוש,
דקנט הסטודנטים
בניין 6 קומה 2, ד.נ. עמק יזרעאל 1930600

או במסירה אישית במזכירות מכון ברוש.

עם קבלת המסמכים תיבדק התאמתך לאבחון באמצעות מת"ל. במקרה של אי-התאמה, או אם יש יסוד סביר לשער שקשייך אינם נובעים מלקות למידה, תופנה לגורם מקצועי מתאים להמשך בירור.

האבחון כולל שלוש פגישות:

 • שתי פגישות בנות כ – 2-5 שעות כל אחת
 • ביצוע מבחני מת"ל.
 • שיחה אישית עם מאבחנת מומחית לצורך העמקת הבירור.
 • העברת מבחנים נוספים בהתאם לצורך.
 • פגישת סיכום טלפונית בת כחצי שעה, המיועדת למסירת דו"ח האבחון הסופי ומתן הסבר על תוצאות האבחון והשלכותיו.

האבחנה הסופית תתבסס על

 • המידע המתועד בשאלונים והמסמכים והמידע שנאסף בשיחה האישית עם המאבחנת.
 • תוצאות הביצוע במבחנים הכלולים במת"ל.
 • תוצאות הביצוע במבחנים הנוספים.

 • קביעה האם קיימת לקות למידה.
 • קביעת מידת הפגיעה בתפקוד הלימודי.
 • קביעת זכאות להתאמות בבחינה הפסיכומטרית ובבחינות אקדמיות.
 • גיבוש המלצות לסיוע בלימודים.

לידיעתך, גם אם עברת אבחון ואושרו לך התאמות בבחינות הבגרות, ייתכן שלא יומלצו עבורך התאמות להשכלה הגבוהה, או שיומלץ על התאמות שונות מההתאמות שאושרו בבחינות הבגרות.

האבחון באמצעות מת"ל קביל לצורך הגשת בקשה לתנאים מותאמים בבחינה הפסיכומטרית ובבחינות אקדמיות. הגשת הבקשה היא באחריותך ואינה מבוצעת על ידי מכון האבחון.

יש לדעת כי המוסדות הדנים בבקשה (המרכז הארצי ומוסדות הלימוד) אינם מחוייבים לאמץ את חוות הדעת של המאבחנת ואת המלצותיה בדבר מתן התאמות. ההחלטה הסופית בדבר מתן התאמות שמורה לוועדה מקצועית הפועלת בכל מוסד.

תקפותן של מסקנות האבחון מותנית בנכונות הנתונים המונחים לפני המאבחנת. לפיכך חיוני שתמסור מידע מלא ונכון ותבצע את המבחנים כמיטב יכולתך.

חשוב לדעת כי במידה שהתמונה שתתקבל ממכלול הנתונים תהיה לא סבירה, מוקצנת, או כוללת סתירות פנימיות, המאבחנת לא תוכל לגבש אבחנה והמלצות להתאמות ולסיוע, וזאת גם אם יש לך קשיי למידה אמיתיים.

אפשר לפנות לאבחון חוזר במת"ל רק בחלוף שלוש שנים מן האבחון הראשון.

עלות האבחון 1771 ₪, מתוכם 98 ₪ דמי טיפול בתיק שאינם מוחזרים בשום מקרה.

התשלום לאבחון באופן מקוון, באשראי.

ביטול הרשמה לאבחון

דמי האבחון בסך 1673 ₪ יוחזרו לך:

 • במידה ותשלח הודעת ביטול בכתב, עד 5 ימי עבודה לפני מועד האבחון.
 • או במידה ויוחלט שלא לבצע את האבחון, משיקולים מקצועיים.
 • או במידה וחלפו 6 חודשים ממועד התשלום, במהלכם לא מימשת את זכותך לאבחון.

 

אי הגעה לאבחון

במקרה של אי הגעה לאבחון יש להודיע לפחות 24 שעות לפני מועד האבחון באחת מהדרכים:
דוא"ל brosh@yvc.ac.il

טלפון: 04-6423829

במידה ואין מענה יש להשאיר הודעה במשיבון.

 • במקרה של אירוע בלתי צפוי באחד מימי האבחון שנקבעו (מחלה/אשפוז/תאונה), יש להודיע לטלפון 052-3236161 עד השעה 8 בבוקר ולהעביר אלינו בהקדם אישורים מתאימים כדי שנוכל לקבוע מועד חדש לאבחון.
 • במקרה של אי הגעה לאבחון ללא הודעה מראש, תחוייב בעלות של 250 ₪.

טופס פניה למכון ברוש

טלפון 04-6423829 | 04-6423631

למקרים דחופים 052-3236161

  רוצה לדבר עם יועץ הלימודים שלנו?

  כל השדות הם שדות חובה

  רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

  אפשר גם בווטסאפ