דיקנט הסטודנטיות והסטודנטים

הרשות המרכזית במכללה, שמטרתה לסייע לסטודנטיות/ים ללמוד ולסיים את הלימודים בהצלחה. המשרד פועל לרווחת הסטודנטיות/ים ומסייע בבעיות אישיות, אקדמיות וכלכליות, תוך עבודה משותפת עם הרשויות האקדמיות והמנהליות של המכללה ועם אגודת הסטודנטיות/ים. בנוסף, דיקנט הסטודנטיות/ים פועל מתוך מטרה להגביר המעורבות החברתית וגיבוש האחריות החברתית שבין האקדמיה והקהילה.

אתי שפי

גב' אתי שפי

דיקנית הסטודנטיות והסטודנטים

יצירת קשר

בית הסטודנט, בניין 6, קומה 2, חדר 6212, טל' 04-6423449

ימים א'-ה'

09:00-13:00

יום ו'

09:00-11:00

אישה מדברת בשמחה עם אישה אחרת

מרכז המידע והגשת מסמכים

מרכז המידע לשירותי הדיקנט מסייע לסטודנטיות/ים בבירור הצורך והפנייה לגורם המטפל או היחידה המטפלת בדיקנט הסטודנטיות/ים. המרכז פעיל בימים א-ה' בשעות 9:00-15:00
בית הסטודנט, בנין 6, קומה 2

מומלץ לפנות באמצעות תחנת המידע או בטל' 04-6423449

תאריכים להגשת מסמכים לדיקנט הסטודנטיות/ים

נציבות פניות סטודנטים וסטודנטיות

הנציבות לפניות הסטודנטים היא הרשות המוסמכת לטפל בבעיות הסטודנטים, שלא ניתן לענות עליהן במסגרת ההליכים המקובלים במכללה. דיקנית הסטודנטים משמשת כנציבת פניות הסטודנטים, ושואבת סמכותה מנשיא המכללה. אל הנציבה זכאי לפנות כל סטודנט (למעט אם הוא הורחק מלימודים מטעמי משמעת) הסבור כי נגרם לו עוול אישי או קיפוח על ידי מרצה, עובד מנהלי, או כל רשות מרשויות המכללה, וזאת לאחר שמוצו כל ההליכים המקובלים. כמו כן, סטודנט רשאי לפנות לנציבה, על מנת להתייעץ עמה בדבר הגשת קבילה. קבילה תוגש לנציבת פניות הסטודנטים בכתב ותפרט את המעשים, או המחדלים, שבגינם היא מוגשת. על הקובל לצרף כל מסמך המצוי בידיו ושיש לו נגיעה לנושא הקבילה. קבילה תוגש לא יותר מחמישה שבועות מהיום בו התרחשה הסיבה לקבילה. קבילה תוגש בכתב ובחתימתו של הקובל.

במקרה ונשוא הקבילה הוא דיקנית הסטודנטים, או הנושא בתפקיד במשרד דיקן הסטודנטים, יש להפנות את הקבילה לנשיא המכללה. פניות לנציבת פניות סטודנטים ניתן להגיש דרך תחנת המידע > דיקנט > נציב פניות סטודנטים.

 

    רוצה לדבר עם יועץ.ת הלימודים שלנו?

    רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

    אפשר גם בווטסאפ