הקוד האתי

הקוד האתי המוסדי של המכללה האקדמית עמק יזרעאל:

    רוצה לקבל שיחה מיועץ.ת הלימודים שלנו?

    רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

    אפשר גם בווטסאפ