.M.A בסיעוד

מערכות הבריאות בעולם ובארץ עוברות תהליכי שינוי מהותיים, כלכליים, חברתיים וטכנולוגיים.

במגמה לספק טיפול באיכות גבוהה המותאם לצרכי הבריאות של האוכלוסייה בישראל, דרושים אחים ואחיות בעלי כישורי מנהיגות קלינית וניהולית מתקדמים.
תוכנית התואר השני בסיעוד במגמת "מנהיגות קלינית"' נועדה לפתח כישורי מנהיגות בקרב צוותי הסיעוד בקו החזית של הטיפול והניהול במערכת הבריאות. בוגרי תוכנית זו יהוו את המנהיגות הקלינית והניהולית באתרי הטיפול המגוונים במערכת הבריאות. ישלבו עקרונות של מצוינות בטיפול איכותי מבוסס ראיות ליחידים, קבוצות וקהילות; ישפרו תהליכים ותוצאי טיפול ; יגלו ראייה מערכתית; ויזמו שינויים ארגוניים תוך שיתופי פעולה עם צוותים רב-מקצועיים. מנהיגות בסיעוד כוללת לקיחת אחריות אישית להתפתחות מקצועית, קידום הצוותים המטפלים ומקצוע הסיעוד.
התואר מיועד לאחים ואחיות עם תואר ראשון המועסקים במסגרות השונות במערכת הבריאות ומחפשים אופק התפתחות קליני ו/או ניהולי בתוך מקצוע הסיעוד.

חברי ההסתדרות זכאים למלגת לימודים ייחודית – כנסו ובדקו את זכאותכם:

מלגת לימודים אטרקטיבית לחברי ההסתדרות הזכאים - לחץ כאן לפרטים נוספים

 

 

 

 

 

ראשת החוג

פרופ' חנה אדמי

מרכזת החוג

גב' יעל טדרי

04-6423625

שעות קבלה א-ה 10-12:30 מענה טלפוני א-ה 9-10:30

התמחות

מנהיגות קלינית בסיעוד*

התואר מיועד לאחים ואחיות בעלי תואר ראשון המועסקים במשק הישראלי במסגרות השונות במערכת הבריאות, ומחפשים אופק התפתחות קליני ו/או ניהולי בתוך מקצוע הסיעוד.

*ההתמחות תצוין על גבי ספח נלווה לזכאות לתואר, בגיליון הציונים ובתעודת הבוגר

תוכנית הלימודים

לימודי יסוד
סטטיסטיקה א + ב ותרגול
מחקר איכותני וכתיבה אקדמית

קורסי חובה תיאורטיים 
מדיניות בריאות בעידן כלכלת בריאות
מנהיגות קלינית בסיעוד
עולמה הפנימי של האחות כמנהיגה ומנהלת
אבחון ארגוני

קורסי חובה יישומיים
פרקטיקום: האחות כמנהיגה קלינית הלכה למעשה

קורסי חובה
חשיבה קלינית מתקדמת
התפקיד המנהיגותי של הסיעוד במניעת זיהומים
ניהול טיפול בעידן טכנולוגיות מידע במערכת הבריאות
סוגיות מתקדמות בהתערבות בזקנה
מצוינות ארגונית: איכות ובטיחות
מיומנויות ניהול
שיטות מחקר וסיעוד מבוסס ראיות

קורסי חובה יישומיים 
פרקטיקום: האחות כמנהיגה קלינית הלכה למעשה

    רוצה לדבר עם יועץ הלימודים שלנו?

    כל השדות הם שדות חובה

    רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

    אפשר גם בווטסאפ