מנהל הסטודנטים

מנהל סטודנטים אחראי על פעילויות שונות הכוללות שירותים לסטודנטים ותשתיות במהלך חיי הסטודנט במכללה מפנייתו הראשונית והגשת מועמדות ללימודים ועד לשלב קבלת הזכאות וסיום התואר. הפעילויות המתבצעות במסגרת מנהל תלמידים: מידע, הרשמה וקבלת תלמידים, פרסום שנתון המכללה, פרסום המדריך לנרשם, פרסום נהלי ותקנוני המכללה, רישום לקורסים, תכנון וניהול מערך הבחינות, תכנון הקצאת כיתות לימוד וציוד לימודי, ניהול מערך קליטת ציונים, הפקת אישורים, הנפקת זכאות, הנפקת תעודות בוגר וטיפול בבוגרי המכללה. מחלקת מנהל תלמידים מתחייבת לשפר כל העת את איכות חיי הסטודנטים בהתנהלות מול המערכות המנהלתיות השונות במכללה ושמה לעצמה מטרה לשפר ולהתחדש בשירותים הניתנים לסטודנטים.

גב' ליאת יוסף

ראשת מנהל סטודנטים

צוות מינהל הסטודנטים

 • ענת ויס – מזכירת מנהל הסטודנטים ורכזת שומעים חופשיים
 • נטי אמדורסקי – ע' ראש מנהל תלמידים ורכזת מדור חדרים וציוד לימודי
 • אתי גמליאל – מנהלת מדור אישורים ובוגרים
 • דניאל כרסנטי – מנהלת מדור בחינות וציונים
 • רוית לוי – מנהלת מרכז יעוץ והרשמה
 • חני בן שימול – מרכזת מרכז יעוץ  והרשמה
סטודנטית

מידע לסטודנטים חדשים

שמחים שהצטרפתם לאקדמית עמק יזרעאל.
ריכזנו עבורכם את כל המידע שתזדקקו לו לקראת שנת הלימודים שבפתח.

  רוצה לקבל שיחה מיועץ.ת הלימודים שלנו?

  רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

  אפשר גם בווטסאפ