.B.S.W בעבודה סוציאלית

תוכניות ייחודיות | הכשרה מעשית | הסבת אקדמאים

לימודי העבודה הסוציאלית משלבים לימודים עיוניים ומעשיים, במהלכם מתנסה הסטודנט במפגש ישיר עם אנשים, משפחות, קבוצות וקהילות לעבודה משותפת לחיזוק, טיפוח ושיפור רווחת חייהם.  תוך כך עוסק הסטודנט בפיתוח זהות מקצועית, הכרות עם מסד הערכים של המקצוע, הטמעת האתיקה המקצועית ותפיסות העבודה.

תכנית הלימודים שמה דגש על פיתוח יכולותיו של הסטודנט כך שיהיה בעל מסוגלות לעסוק בעבודה סוציאלית על רבדיה השונים: להכיר ולהתנסות במגוון גישות התערבות קלאסיות וחדשניות, יישום גישה קהילתית, עבודה סוציאלית כפרית ורב-תרבותית, קביעה ועיצוב מדיניות, ויכולת תכלול בין ראיית המדיניות מחד ורגישות לצרכי הפרט והקהילה מאידך.

עם סיום הלימודים ועמידה בכל דרישות התואר זכאי הבוגר לתואר אקדמי ראשון בעבודה סוציאלית (BSW) ורישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

דרישות המועצה לעבודה סוציאלית

יחידת רישום העובדים הסוציאליים

ראשת החוג

פרופ' דלית יסעור-בורוכוביץ

מרכזת החוג

גב' אושרת רופל

04-6423688

שעות קבלה א-ה 10-12:30 מענה טלפוני א-ה 9-10:30

הכשרה מעשית

 

צוות היחידה

שם תמונה תפקיד טל' דוא"ל
עו"ס הדס דיקמן MA ראשת היחידה 04-6423498 hadassd@yvc.ac.il
עו"ס מריה חאג' עודא BSW מזכירת היחידה 04-6423828 mariah@yvc.ac.il
עו"ס רחל ברנע-אמרגי MSW מרכזת הכשרה מעשית שנה ב' 04-6423585 rachelb@yvc.ac.il
עו"ס מירית קרפל צללית אישה מרכזת הכשרה מעשית שנה ג' 04-6423582‏ miritk@yvc.ac.il

 

הכשרה מעשית שנה א'

ההכשרה המעשית משלימה את הלימודים האקדמיים של הסטודנט לקראת קבלת הסמכתו כעובד סוציאלי. היא נבנית בהדרגה, משנה לשנה, בהתאמה לשלבי התפתחות הסטודנט.

בשנה א' מטרות ההכשרה המעשית הינן:

 • חשיפה רחבה למגוון תחומי בעיה וצרכים
 • חשיפה רחבה למגוון מענים ושירותים מוצעים
 • התוודעות למרכיבי הזהות המקצועית של העובד הסוציאלי
 • למידה ותרגול של שיטות התערבות מקצועיות שונות
 • הכרות עם תהליך קביעת מדיניות רווחה ואופן יישומה

במהלך שנת הלימודים מסייר הסטודנט בארגוני חברה ורווחה, מתצפת על עבודת עובד סוציאלי ומשתתף במפגשים עיוניים בנושאי רוחב בעבודה סוציאלית, כגון: מדיניות רווחה בישראל, עוני, מחוסרי דיור, התמכרויות וכדומה. התצפיות בשירותי הרווחה במהלך שנת הלימודים הראשונה, מהוות עבור הסטודנט נדבך ראשון בגיבוש הזהות המקצועית שלו כעובד סוציאלי, ובהבנת היקף הבעיות החברתיות והאתגרים הניצבים בדרך לבחירת חלופות פעולה. התצפיות יזמנו לסטודנט הכרות עם בעיות חברתיות שונות, אשר תסייע לו בגיבוש ההחלטה על בחירת תחומי העניין בהם ירצה להתעמק במהלך שנת הלימודים.

ההכשרה המעשית מלווה אקדמית.

הכשרה מעשית שנה ב'

ההכשרה המעשית בשנה ב' מתקיימת יומיים בשבוע במחלקות לשירותים חברתיים, תוך מפגש ישיר עם צרכני השירות ועם מגוון תפקידי העובד הסוציאלי ותחומי פעילותו. הסטודנט יעסוק במיצוי זכויות עם יחידים וקהילות, קידום משפחות, פיתוח שירותים חברתיים וקידום פרויקטים בקהילה. העבודה נעשית עם קהלי היעד המגוונים של שירותי הרווחה בישראל, מגוון אנשי מקצוע וארגונים חברתיים.  מטרת ההכשרה המעשית היא להקנות לסטודנט תפיסות עבודה, מיומנויות וכלים לעבודה סוציאלית פרטנית, קבוצתית וקהילתית. במהלך לימודיו, התיאורטיים והמעשיים, עוסק הסטודנט במיזוג התיאוריה והפרקטיקה. בתוך כך לומד הסטודנט גישות טיפוליות שונות, דרכי התערבות נהוגות ואסטרטגיות עבודה. לצד אלו עוסק הסטודנט בפיתוח זהותו המקצועית ותפיסותיו החברתיות.

לימודי השדה מלווים בהדרכה פרטנית ובהדרכה קבוצתית. ההדרכות ניתנות על ידי עובד סוציאלי מוסמך להדרכת סטודנטים. מטרת ההדרכות היא ליווי מתמשך ותומך של הסטודנט, תיווך בין הידע העיוני לידע המעשי הנרכש בשדה, עיבוד החוויות המקצועיות ומתן הכוונה מקצועית.

הכשרה מעשית שנה ג'

ההכשרה המעשית בשנה ג' כוללת השתלבות בארגוני חברה ורווחה ציבוריים, פרטיים והתנדבותיים במסגרתם מתנסה הסטודנט תוך התמקדות והעמקה באחד מתחומי העיסוק הבאים בעבודה סוציאלית:

 • בריאות, בריאות נפש ושיקום
 • ילדים ונוער
 • זקנה
 • תקון והתמכרויות

גם בשנה ג' ההכשרה המעשית  מלווה בהדרכה פרטנית ובהדרכה קבוצתית. ההדרכות ניתנות על ידי עובד סוציאלי מוסמך להדרכת סטודנטים. מטרת ההדרכות היא ליווי מתמשך ותומך של הסטודנט, תיווך בין הידע העיוני לידע המעשי הנרכש בשדה, עיבוד החוויות המקצועיות ומתן הכוונה מקצועית, להשלמת תהליך הכשרתו כעובד סוציאלי ולקראת יציאתו כאיש מקצוע.

קידום השפעה חברתית

ההכשרה המעשית מתקיימת ברחבי נפת עמק יזרעאל רחבת הידיים. בצד הכשרתן של עתודות מקצועיות, מאפשרת ההכשרה המעשית שיתופי פעולה פוריים בין החוג לקהילות באזור, ופיתוחן של יוזמות חברתיות בתחומי אלימות במשפחה,  להט"ב, ילדים ונוער בסיכון, זקנה ונושאים חברתיים רבים נוספים.

תכניות ייחודיות והשתלמויות | הסבת אקדמאים

הסבת אקדמיים

התוכנית מיועדת לבעלי/ות תואר ראשון מוכר על ידי המל"ג במקצועות שאינם עבודה סוציאלית, לצורך קבלת תואר BSW בעבודה סוציאלית. התוכנית אורכת שנתיים ומורכבת מ – 4 סמסטרים. הלימודים כוללים יומיים התנסות בארגונים ובשירותי רווחה, ושלושה ימי לימוד במכללה. מטרת התוכנית הינה להקנות ידע, מיומנויות וגישות התערבות בתחום מקצוע העבודה הסוציאלית.

קורס להכשרת מדריכים מתחילים בעבודה סוציאלית

מטרת הקורס
הכשרת עובדים סוציאליים לתפקידי הדרכה, הקניית ידע, מיומנות וכלים בתחום ההדרכה, העמקת ידע בסוגיות ספציפיות בהדרכת סטודנטים.

תנאי קבלה
* תואר ראשון ומעלה בעבודה סוציאלית
* לפחות 5 שנות ותק במקצוע העבודה הסוציאלית
* לפחות שנת ותק אחת בארגון בו מתקיימת ההכשרה

מבנה הקורס
הקורס מתקיים במכללה האקדמית עמק יזרעאל אחת לשבועיים, יום לימודים מלא לאורך שנה"ל. סה"כ 96 שעות.

תעודה
עובד סוציאלי אשר יעמוד בכל דרישות התכנית תוענק לו תעודת הדרכה מטעם המכללה האקדמית עמק יזרעאל

הרשמה
באמצעות מזכירות לימודי שדה בדוא"ל mariah@yvc.ac.il

השתלמות למדריכי סטודנטים בעבודה סוציאלית

סדרת מפגשים לעיון, דיון ולמידת עמיתים בנושאי רווחה וחברה

 

תכנית הלימודים

קורסים המקנים ידע תיאורטי המהווה את הבסיס הדיסציפלינרי של העבודה הסוציאלית. הקורסים מתמקדים בהיבטים תיאורטיים, ובהכרת החברה הישראלית, מגוון התרבויות והאוכלוסיות שבה.

תיאוריות וגישות התערבות מהוות את עמודי התווך של מקצוע העבודה הסוציאלית. קורסי התיאוריה וההתערבות מלווים בהכשרה מעשית וייעשה קישור בין התנסות הסטודנטים בשדה לבין החומר הנלמד.

הלימודים הנכללים במקבץ זה מעניקים בסיס ידע הנדרש להכרת מערכת הרווחה, השירותים, החוקים ומדיניות הרווחה, תוך ראיה ביקורתית ובמגמה לפתח אקטיביזם חברתי כמתחייב בקוד האתיקה של עבודה הסוציאלית.

מקבץ זה מקנה כלים לחשיבה מדעית ומיומנויות מחקר, החל משימושים סטטיסטיים ושיטות מחקר כמותניות ואיכותניות וכלה בכתיבה עצמאית של דו"ח מחקר. כמו כן, יקבלו הסטודנטים כלים יישומיים בכתיבה מדעית ובשימוש במאגרי מידע.

שני מקבצי הוראה, המוצעים בשנה ג' ללימודים, נועדו לחשוף סטודנטים לסוגיות חברתיות מרכזיות שאיתן מתמודד העובד הסוציאלי ברמות השונות. והעשרה מקצועית בתחומי משפחה, זקנה וקהילה.

שאלות נפוצות

מה מקנה לי תואר ראשון בעבודה סוציאלית?

התואר הראשון במקצוע מקנה רישיון לעסוק בעבודה סוציאלית. עם סיום התואר ניתן להגיש מועמדות למשרות מגוונות בתחומי החברה וקהילה, בשירותים ממשלתיים, עירוניים, התנדבותיים ופרטיים בתחומי פרט ומשפחה, ילדים ונוער, זקנה, התמכרויות, בריאות ושיקום, עבודה קהילתית ועוד.

מהן אפשרויות התעסוקה עם סיום התואר?

בתום לימודיהם, יוכלו בוגרי התוכנית להשתלב כעובדים סוציאליים במסגרות רווחה ומסגרות טיפוליות שונות כגון מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, בתי חולים, פנימיות, בתי ספר, בתי סוהר, בתי אבות, שירותי הגירה וקליטה, מפעלי תעשייה, מערכת הביטחון וארגונים לשינוי חברתי. כמו כן, יוכלו לרכוש ידע ספציפי יותר בלימודים מתקדמים, בלימודי המשך ובהכשרות מקצועיות אחרות.

מהם תחומי הלימוד העיקריים במחלקה לעבודה סוציאלית?

הסטודנטים מקבלים הכשרה שמאפשרת השתלבות בכל מגוון העיסוקים של עובדים סוציאליים. אלה כוללים לימודי בסיס בפסיכולוגיה, סוציולוגיה, קרימינולוגיה, כלכלה, קורסים בתחום רווחה חברתית, חוק, מדיניות ושירותים, לימודי מחקר ועוד. בשנים ב' ו – ג' משתלבים הסטודנטים במחלקות לשירותים חברתיים ובארגוני רווחה שונים ומתנסים הן בעבודה פרטנית והן בעבודה קהילתית.

  רוצה לדבר עם יועץ הלימודים שלנו?

  כל השדות הם שדות חובה

  רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

  אפשר גם בווטסאפ