.B.A בקרימינולוגיה

חד חוגי | דו-חוגי

קרימינולוגיה כמקצוע וכתחום מחקר שואפת להבין את הגורמים השונים (ביו-פסיכו-סוציאליים) המביאים את היחיד או קבוצות לכדי התנהגות עבריינית או סוטה. בנוסף, עוסקת הקרימינולוגיה בדרכי ההתמודדות עם תופעות הפשיעה והעבריינות, בהיבטים של מניעה, אכיפה, ענישה וטיפול.

הלימודים לתואר ראשון בחוג לקרימינולוגיה נועדו, בין היתר, להקנות ידע הן בהבנת האדם והחברה בה הוא פועל והן בהבנת הרצף שבין הנורמטיבי לסוטה. בשל כך, לימודי התואר הראשון בקרימינולוגיה מגוונים וכוללים גם תחומים המשיקים לקרימינולוגיה, כגון: פסיכולוגיה, סוציולוגיה, משפטים ולימודי מגדר. מלבד שיעורי החובה כוללת התוכנית מגוון רחב של שיעורי בחירה וסמינריוני מחקר, כמו גם סיורים במוסדות ענישה, אכיפת חוק ושיקום, כנסים, הרצאות אורח והתנסות מעשית בשדה, המאפשרים לתלמידים העמקה בתחומים שיבחרו. בשל הגיוון בתוכנית הלימודים סגל החוג הינו מולטי-דיסציפלינארי.

תכנית הלימודים יוצרת מסגרת ייחודית, המשלבת את התחומים התיאורטיים של הקרימינולוגיה – שהוא מדע התנהגותי – עם לימודים משפטיים ולימודים יישומיים של אכיפת החוק כמו גם עבודה עם אנשים בשוליים החברתיים, בהדרה חברתית ובמגע עם רשויות החוק.

הלימודים בחוג מתקיימים בשתי מתכונות, לבחירת הסטודנט:

 • במתכונת דו-חוגית, המיועדת לעוסקים והמתעתדים לעסוק בתחומי הקרימינולוגיה, למתעניינים בתחום ולמעוניינים להמשיך לתארים מתקדמים בתחום, אשר מעוניינים לשלב לימודיהם עם לימודי דיסציפלינה נוספת. ניתן לשילוב עם החוגים הבאים: פסיכולוגיה, חינוך, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה והחוג הרב-תחומי במדעי החברה (60 נ"ז בחוג לקרימינולוגיה, ו- 60 נ"ז בחוג השני).
 • במתכונת חד-חוגית, המיועדת לכל העוסקים והמתעתדים לעסוק בתחומי הקרימינולוגיה, למתעניינים בתחום ולמעוניינים להמשיך לתארים מתקדמים בתחום, אשר מעוניינים להרחיב ולהעמיק את הידע בתחום זה (120 נ"ז בחוג לקרימינולוגיה).

ראשת החוג

פרופ' ענת ירון-ענתר

מרכזת החוג

רעיה יוסף

04-6423496

שעות קבלה א-ה 10-12:30 מענה טלפוני א-ה 9-10:30

התמחויות

במסגרת הלימודים בקרימינולוגיה ניתן לבחור להעמיק את הידע בתחום התמחות מתוך שתי ההתמחויות המופיעות להלן. סטודנט שישלים את חובות ההתמחות (שהן חלק מלימודי התואר ואינן דורשות תוספת שעות) יקבל נספח לתואר המעיד על התמחותו.
בחירת התמחות אינה חובה. ניתן ללמוד את התואר גם ללא התמחות.

התמחות בהתמכרויות*

התמכרויות הן דפוס התנהגות פתולוגי הגורם לאדם להפעיל התנהגות מסוימת שוב ושוב, על אף שהיא גורמת לו נזק. האדם מתקשה לשלוט בהתנהגות ולהפסיקה, וניסיונות להפסיקה גורמים לו למצוקה. התמכרויות התנהגותיות נפוצות כוללות התמכרות להימורים, התמכרות לקניות, התמכרות לטלפונים סלולריים ומשחקי מחשב; התמכרויות לחומרים פסיכו-אקטיביים כוללות התמכרויות לסמים, אלכוהול, תרופות וחומרים נוספים ועוד.
מטרת ההתמחות הינה להכשיר את הסטודנטים להבנה, זיהוי ועבודה עם אוכלוסיות שונות שכוללות גם ילדים ובוגרים בתהליכי התמכרות ומכורים. במסגרת ההתמחות יילמדו קורסים העוסקים בהתמכרויות הפיזיולוגיות והתמכרויות ההתנהגותיות, הדומה והשונה בסוגי התמכרויות אלו, כמו גם דרכי הטיפול בהתמכרויות אלו.
סטודנטים שישלימו את חובות ההתמחות בתחום יקבלו תעודה נלווית לתואר המעידה על התמחות בהתמכרויות.
ההתמחות מוצעת לסטודנטים הלומדים קרימינולוגיה בשילוב עם החוגים: פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדעי המדינה והחוג הרב-תחומי במדעי החברה.

*ההתמחות תצוין על גבי ספח נלווה לזכאות לתואר בכפוף לבקשת הסטודנט בשלב הבקשה לזכאות לתואר

התמחות בעבודה עם נוער בסיכון*

ההתמחות בעבודה עם נוער בסיכון היא חלק מהתואר הדו-חוגי המשולב של החוג לקרימינולוגיה והחוג לחינוך.
מטרת ההתמחות להכשיר את הסטודנטים לעבודה חינוכית משמעותית עם בני נוער הנמצאים במצבי סיכון. ההתמחות נועדה להקנות ידע בנושאי חינוך מיוחד, מצבי סיכון, קבוצות סיכון, הכרות עם החוק ועם המסגרות השונות המטפלות בנוער.

התמחות זו עשויה להעניק יתרון במגוון תפקידים:

 • מדריכים ורכזים ביחידות לקידום בני נוער ברשויות המקומיות.
 • מדריכים ורכזים בעמותות ובמיזמים העוסקים בעבודה עם נוער בסיכון.
 • מדריכים, רכזים ומנהלי פנימיות ומוסדות טיפוליים.

בתכנית מלמדים מרצים בחוג לחינוך ובחוג לקרימינולוגיה, שהם בעלי ידע תיאורטי וניסיון מעשי בתחום. התכנית כוללת קורסי חובה לצד קורסי בחירה העוסקים בנושאים רלוונטיים.

סטודנטים שישלימו את חובות ההתמחות בתחום יקבלו תעודה נלווית לתואר המתארת את הידע והניסיון שצברו בתחום.

*ההתמחות תצוין על גבי ספח נלווה לזכאות לתואר בכפוף לבקשת הסטודנט בשלב הבקשה לזכאות לתואר

התנסות מעשית

בשנה השלישית ללימודיהם משובצים הסטודנטים בארגונים רלבנטיים לתחום הקרימינולוגיה ופעילים בהם במשך שנה אקדמית שלמה.

ההתנסות המעשית (פרקטיקום) מתקיימת בקהילה במסגרות חינוכיות/טיפוליות/שיקומיות ומאפשרת התנסות בעבודה עם אוכלוסיות רלבנטיות לתחום הקרימינולוגיה.
ההתנסות מלווה בהדרכה קבוצתית הניתנת על-ידי איש מקצוע במקום ההתנסות (מתחומי הפסיכולוגיה, הקרימינולוגיה או עבודה סוציאלית) וכן בליווי אקדמי (חלקו בהרצאות ובדיונים כיתתיים וחלקו במפגשים קבוצתיים ואישיים).
מסגרות פרקטיקום לדוגמה: שירות בתי הסוהר (פרקטיקום מנהלי אגפים ופרקטיקום באגף חינוך) | רש"א (הרשות לשיקום האסיר) | מסגרות גמילה ו/או טיפול בהתמכרות לסמים | מסגרות שעובדות עם נוער בסיכון | המערך הפסיכיאטרי בבית חולים העמק (ילדים ומבוגרים) | פנימיות.

תוכנית לימודים

תכנית דו-חוגית

מבוא לקרימינולוגיה
מבוא לפסיכולוגיה
מבוא לסוציולוגיה
פסיכולוגיה חברתית
פנולוגיה
קורסי בחירה

 

תכנית חד-חוגית

מבוא לקרימינולוגיה
פנולוגיה
מבוא לסוציולוגיה
מבוא לפסיכולוגיה
פסיכולוגיה חברתית
מבוא לסטטיסטיקה
כתיבה מדעית
עבריינות נוער
סמים והתמכרויות – היבטים ביולוגיים וחברתיים
אלימות אינטימית
קורסי בחירה

תכנית דו-חוגית

תיאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה
דיני עונשין
סדרי דין ודיני ראיות
פסיכופתולוגיה
אכיפת החוק
דפוסי החברה הישראלית
שיטות מחקר א+ב
קורסי בחירה

 

תכנית חד-חוגית

תיאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה
דיני עונשין
סדרי דין ודיני ראיות
פסיכופתולוגיה
אכיפת החוק
דפוסי החברה הישראלית
שיטות מחקר א+ב
שיטות מחקר איכותניות
פרקטיקום א – סיור והכרת מוסדות
מדיניות סמים
התמכרויות של המאה ה-21
צדק מאחה
משפט וטרור
קורסי בחירה

 

תכנית דו-חוגית

סטייה חברתית
סמינריון מחקרי
פרקטיקום- התנסות מעשית בשדה
קורסי בחירה

תכנית חד-חוגית

סטייה חברתית
סייגים לאחריות הפלילית
ויקטימולוגיה
שיקום עוברי חוק
קרימינולוגיה – ללמוד מהמומחים
סמינריון תאורטי – סוגיות מתקדמות במשפט פלילי
סמינריון מחקרי
פרקטיקום ב – התנסות מעשית בשדה
קורסי בחירה

שאלות נפוצות

איפה עובדים הבוגרים שלנו?

הבוגרים עובדים ב: אגפי חינוך ורווחה במועצות אזוריות ומקומיות, עמותות ואגפים לילדים ונוער בסיכון במוסדות של רשות חסות הנוער, עמותת על"ם, תכנית "עיר ללא אלימות", קציני ביקור סדיר, מעונות ופנימיות לנוער בסיכון, משטרה, שב"ס, מסגרות גמילה וטיפול בהתמכרויות, מסגרות של פסיכיאטריה משפטית, מסגרות שיקומיות בפסיכיאטריה.

 

האם יש אפשרות לשלב עבודה ולימודים?
בחוג תכנית מותאמת לסטודנטים עובדים בשילוב קרימינולוגיה מדע המדינה.
במסלולים אחרים, ניתן לשלב עבודה בהתאם לתכנית הלימודים.

מהן האפשרויות ללימודי המשך?

תואר שני בקרימינולוגיה בכל המוסדות בארץ ובכלל זה:
 • קרימינולוגיה קלינית, קרימינולוגיה שיקומית-חברתית,
  קרימינולוגיה פורנזית (זיהוי פלילי).
 • תכנית להשלמות ותואר שני בעבודה סוציאלית.
 • לימודי תעודה בתרפיות, כגון: תרפיה באמנות, תרפיה באמצעות בעלי-חיים ועוד.
 • תחומים נוספים: תואר שני במגוון תחומים בהתאם לשילוב
  וכן לימודי תעודה בתחומים נוספים.

  רוצה לדבר עם יועץ הלימודים שלנו?

  כל השדות הם שדות חובה

  רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

  אפשר גם בווטסאפ