קידום סטודנטיות.ים מהחברה הערבית

היחידה אמונה על פיתוח וקדום פרויקטים ותכניות המכוונות לסטודנט הערבי ולמרחב הקמפוס בכלל, ברמה נקודתית ומערכתית.

כמו כן, יצירה וחיזוק של שיתופי פעולה בין גורמים אקדמיים ומנהליים.

לקריאת מידע נוסף ולרשימת התוכניות והפרוייקטים שמפעילה היחידה, הקליקו כאן