השפעת נתוני עתק והדיגיטל על מדע הכלכלה

השפעת נתוני עתק והדיגיטל על מדע הכלכלה | ד"ר רחל רוסלנה פלטניק, המכללה האקדמית עמק יזרעאל