מה קורה בבי"ס גורן

כנס "עיצוב לחברה ובחזרה"

הרצאות של מעצבי כרזות למטרות חברתיות

הרצאות של מעצבי כרזות למטרות חברתיות בהשתתפות: יוסי למל, להב הלוי, סני ארזי