פרויקט השקל הדיגיטלי

פרויקט השקל הדיגיטלי | ד"ר סיגל ריבון מנהלת האגף המונטרי בחטיבת המחקר וחברה בועדת ההיגוי של השקל הדיגיטלי בנק ישראל