שולחן עגול: מדיניות מוניטרית בראי מטבעות דיגיטליים

שולחן עגול: מדיניות מוניטרית בראי מטבעות דיגיטליים | ד"ר רחל רוסלנה פלטניק, החוג לכלכלה וניהול, המכללה האקדמית עמק יזרעאל | משתתפים: ד"ר סיגל ריבון מנהלת האגף המונטרי בחטיבת המחקר וחברה בועדת ההיגוי של השקל הדיגיטלי בנק ישראל ד"ר שמואל אברמזון, סגן בכיר לכלכלנית ראשית במשרד האוצר ד״ר אסף שריד החוג לכלכלה, אוניברסיטת חיפה