מכון ג'יין גודול ישראל (‏JGI-I‏)

מועד הקמת המרכז
אפריל 2022

החוג העיקרי אליו משתייך המרכז
אנתרופולוגיה\סוציולוגיה

מנהל המרכז
ד"ר איתי רופמן ופרופ' יונתן מזרחי

חברי המרכז (במכללה)
ד"ר איתי רופמן פרופ' יונתן מזרחי, ד"ר אפרת בראל

חברי הועד המנהל של המרכז
פרופ' יונתן מזרחי, ד"ר אפרת בראל, ד"ר איתי רופמן, גב' אסנת שיר-וישינסקי, גב' הילה אחישר, ד"ר אהוד רופמן, מר גילי בצלאל

 נושאי המחקר הנחקרים במסגרת המרכז
א. חקר הרב-גוניות התרבותית של הומינינים (שימפנזים\בונובואים, ומינים שטרם הוגדרו מדעית) והומינידים (גורילות ואורנגוטאנים), בדגש על מגוון תכונותיהם האנושיות הקדומות – בסיוע שבטים ילידיים אפריקאים, אסיאתים ואמריקאים.
ב. פיתוח לקסיקון אתנו-פרמקולוגי של צמחי מרפא ומינרלים המתעד ידע אתנוגרפי שנאסף ממסורות שבטיות ותרבויות שימפנזים באפריקה.
ג. קידום חדשנות טכנולוגית ומדעית בתחומי הגנה ושימור אוכלוסיות קופי-אדם בטבע (במיוחד על הרב-גוניות התרבותית של השימפנזים), ובפיתוח תוכניות חינוכיות בנושאי קיימות, אבולוציה ומקום האדם בטבע.
ד. חקר תרבותי-אקולוגי לשימור מסורות ארצישראליות עתיקות ויישום שיטותיהן לשיקום היערות (יערות הסוואנה בדרום והחורש הים-תיכוני בצפון) וחיות הבר, בשיתוף שבטים בדואים בעלי ידע קדמוני נבטי.
ה. פיתוח ממשק תקשורת אדם\קופי-אדם לחקר התפתחות השפה והתקשורת האנושית, ויישומו בשיקום רגשי-קוגניטיבי הדדי של בני אדם בעלי צרכים מיוחדים ושימפנזים.
ו. פיתוח לקסיקון שפה אדם – שימפנזה, כולל שאר קופי האדם (בשילוב אומנות ומוזיקה).
ז. מחקר סוציולוגי-אנתרופולוגי-משפטי של מעמד השימפנזים בקרב ההומינינים (כמין אח לאדם מהסוג הומו קדום), לצורך סיווגם מחדש כ'בני אנוש קדמונים' בעלי זכויות לייצוג משפטי ואפוטרופסות (האביאס קורפוס).
ח. לצורך יישום נושאי המחקר הנ"ל יוקמו במכון מעבדות גנטיקה, ביוכימיה, וידאו, ומעבדת ביג-דטה לעיבוד הנתונים.

תיאור הפעילות של המרכז
בנוסף לפעילות המחקרית שתוארו לעיל, עוסק מכון ג'יין גודול ישראל בפעילויות הבאות:
א. הטמעת תוכניות תנועת 'נבטים ושורשים' של מכון ג'יין גודול העולמי במגוון מוסדות חינוך בישראל (בהתאמה לכל שכבות הגיל). תנועה חינוכית זו פועלת להגברת האחריות החברתית-סביבתית על-ידי דאגה לזכויות האדם, וקידום חקיקה לזכויות הטבע ובעלי-החיים, תוך ייזום פעילויות פרואקטיביות לשינוי המצב הקיים.
ב. במסגרת 'נבטים ושורשים' – נעודד ילדים, בני נוער וסטודנטים לחקור וללמוד אודות התרבויות העתיקות והקדמוניות (כולל החי והצומח) של ארץ-ישראל והמדינות השכנות, במטרה להכיר בחשיבות שימור האתרים הארכיאולוגיים והאבולוציוניים, למען הבנה טובה יותר של הרב-גוניות התרבותית וקידום השלום.
ג. הנחלת מורשת ד"ר ג'יין גודול ופועלה להצלת הרב-גוניות התרבותית של השימפנזים, להכרה בריבונות השבטים החיים לצידם ושמירה על מסורותיהם ורווחתם, ולהצלת יערות הגשם – תוך קידום נושאי קיימות, שיקום אקולוגי ועצירת החימום הגלובלי.
ד. יישום בישראל של 17 העקרונות לפיתוח בר-קיימא של האו"ם משנת 2015.
ה. קידום שיתוף פעולה מדעי עם מוסדות מדעיים ומכונים בינלאומיים תוך ייזום כנסים, חילופי סטודנטים ומחקרים משותפים בתחומי בריאות וקיימות, אנתרופולוגיה, שימור טבע ושיקום אקולוגי.
ו. הכשרת סטודנטיות\ים במכללה כרכזי מנהיגות חינוכית לקיימות, קבלת האחר בחברה ולזכויות חיות הבר והטבע; הטמעת ערכים אלה תעשה דרך עבודת שטח ופעילויות תרבות (כתיבת שירה, מוזיקה, אומנות, ספרות ותוכניות רדיו\טלוויזיה\אינטרנט לשינוי העולם למקום טוב יותר).
ז. קידום חקלאות אורגנית קהילתית לעצמאות תזונתית.
ח. הקמת מקלט אקולוגי שיקומי-תרבותי לקופי-אדם בישראל, עם שחרורם מגני החיות.
ט. פעולות לצירוף רשויות מקומיות ומועצות אזוריות לועד העולמי לפרוזדורים אקולוגיים, לצורך נטיעת עצים וצמחים מקומיים בשטחי שיפוטן (כחלק מהשבת היערות הארצישראליים העתיקים שנכרתו בידי העותמאנים, והשבת הביצות שיובשו לשיקום המגוון הביולוגי והגעה לניטרליות פחמנית).

פרסומים בחמש השנים האחרונות (כולל ציון Q של כתב העת)

https://adams.academy.ac.il/itai-roffman-received-great-recognition-form-nature/

Roffman I, Mizrachi Y, Chiarelli B, Savage-Rumbaugh S, Rubert-Pugh E, Fontaine L, Panchevre, M, Ronen A, Nevo E. (2019). Pan Survival in the 21st Century: Chimpanzee Cultural Preservation, Rehabilitation, and Emancipation Manifesto. Human Evolution. Vol. 34 – n. 1-2 (1-19)

 

זכייה במענקי מחקר חיצוניים בחמש השנים האחרונות, והגשת הצעות מחקר לקרנות חיצוניות מוגשים בימים אלה עם הקמת המכון

    רוצה לדבר עם יועץ הלימודים שלנו?

    כל השדות הם שדות חובה

    רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

    אפשר גם בווטסאפ