פריון, הריון, לידה, הורות, אימוץ, משמורת, אומנה

לפניכם ריכוז כללים להתאמות לסטודנטיות בהיריון ובשמירת היריון,
ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, כפי שנקבעו על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

ניתן לפנות לרכזת, גב' רחל צגאי – 04-6423620, דוא"ל rachelt@yvc.ac.il
בפנייה דרך תחנת המידע > דיקנט הסטודנטים > הריון ולידה
בית הסטודנט, בניין 6, קומה 2, חדר 6218

 • סטודנטית בשל טיפולי פוריות, או הריון זכאית להיעדר מ- 30% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות.
 • החל משבוע 28 להריון הסטודנטית זכאית לתו חניה ללא תשלום.
 • סטודנטית בהריון זכאית להתאמות במבחנים. יש להגיש טופס בקשה ולצרף אישור על הריון. (יציאה לשירותים+ 25% תוספת זמן)

 • סטודנטית לאחר לידה אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, זכאי/ת להיעדר מ 30% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות לתקופה של 15 שבועות מיום הלידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה. על אף האמור, סטודנטית שילדה זכאית להיעדרות חלופית מכלל השיעורים שחלה בהם חובת נוכחות לתקופה של 6 שבועות מיום הלידה לפי שיעור ההיעדרות הגבוה מבניהם .
 • סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה יהיה זכאי להיעדרות נוספת של 10% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות, בעבור טיפול בתינוק בשנת חייו הראשונה.
 • סטודנט שנעדר בשל שמירת הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה יהיה זכאי להאריך את לימודיו בשני סמסטרים בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו .
 • במקרה של היעדרות סטודנטית בשל שמירת הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה לתקופה של 21 ימים לפחות במהלך הסמסטר, בקורסים מעשיים כגון: מעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית/ קלינית, תתאפשר השלמה או יינתן פטור מהשתתפות או תתאפשר השתתפות במועד מאוחר יותר, בהתייחס למהות הקורס ובתיאום עם המרצה, ועל פי החלטת החוג.
 • סטודנט/ית לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, שנעדר מבחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה, האימוץ או קבלת יל ד למשמורת, זכאי/ת להיבחן במועד חריג, בכפוף לאישורים מתאימים .
 • סטודנט /ית שנעדר/ה . 21 ימים לפחות במהלך הסמסטר בשל שמירת הריון / טיפולי פוריות / אימוץ /לידה ובגין זאת לא הגישה מטלות במועדים שנקבעו, רשאית להגיש את המטלות או מטלות חלופיות בהתאם להחלטת המרצה תוך 7 שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות.

 • בני זוג פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים בגין היעדרות בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר.
 • זכאות למועד בחינה נוסף במסגרת המועדים המקובלים במוסד, בגין היעדרות מבחינה שנערכה במהלך 3 שבועות מיום הלידה.

לרשות הסטודנטיות משטח החתלה, מקרר, כורסאות נוחות, מזגן .

 • בבניין מנהלה 2 א'  חדר- 2005
 • בנין 5 קומה 1 חדר -5117
 • בנין 10 קומה 3 חדר – 10333