הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד – ZOOM

15 במרץ 2022

פרסום על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד – ZOOM