הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד – genius system

10 באוגוסט 2022

הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד – genius system