הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד – Check Point

6 ביולי 2022

הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד – Check Point