מכרז פומבי 06/22 להפעלת מערך ההסעדה במכללה האקדמית עמק יזרעאל

חזרה למכרזים