מכרז 02/23- אספקה והתקנה של מערכת מתזים לבנין 6 במכללה האקדמת עמק יזרעאל

חזרה למכרזים