הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד חברת ברלה

22 במאי 2022

הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד חברת ברלה מקבוצת טלדן בע"מ לצורך המשך רכישת שירותים למערכת Simboost