הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם חברת תוכנות בית השיטה לצורך בחירת תוכנת ניהול למוסדות להשכלה גבוהה

20 באוקטובר 2022