מכרז פומבי מס' 03/21 ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה במכללה

חזרה למכרזים

מכרז ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה במכללה

תכניות ותשריטי בטיחות

תכניות ותשריטי מיזוג אוויר

תכניות ותשריטי ריהוט