הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד – ברודקסט דיזיין לצורך רכישת קונסולת שידור DHD

23 במאי 2022

פרסום על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד- ברודקסט דיזיין לצורך רכישת קונסולת שידור DHD