הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם חברת איי.בי.אס לרכישת שרת editshare

1 במאי 2022

בכוונת המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ (חל"צ) לרכוש שרת מתוצרת EditShare, בהתבסס על תקנה 3  (20) (א) (לתקנות חובת המכרזים) התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה תש"ע – 2010 (להלן: "התקנות"), וזאת באמצעות חברת איי.בי.אס אלטמן בע"מ כספק יחיד, לפי תקנה 3 (18) לתקנות.