מכרז 02/22 – ארגון וליווי השתלמות בחו"ל לעובדי המכללה

חזרה למכרזים

הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 22/02 ארגון וליווי השתלמות בחו"ל עבור עובדי המכללה האקדמית עמק יזרעאל