מכרז פומבי מס' 21/02 – אספקה, התקנה ותחזוקה של מע' מתוצרת חברת Networks F5 Inc

חזרה למכרזים

אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות חברת F5 Inc Networks כולל: שתי מכונות וירטואליות עם מודול AWAF וכן תוספת מודול LTM לשתי מכונות קיימות וכן שרותי תחזוקה על המכונות החדשות ועל מכונות קיימות לתקופה של 36 חודשים.