מכרז פומבי 01/22 אספקה, הטמעה ותחזוקה של תשתיות מחשוב למערכת וירטואלית VDI

חזרה למכרזים

התקשרות עם ספק לאספקה, הטמעה ותחזוקה של תשתיות מחשוב ותוכנה למערכת וירטואלית VDI
מסוג Horizon VMware בטכנולוגיית HCI מבוססת VxRail של היצרן Del