מכרז פומבי 01/22 אספקה, הטמעה ותחזוקה של תשתיות מחשוב למערכת וירטואלית VDI

חזרה למכרזים

התקשרות עם ספק לאספקה, הטמעה ותחזוקה של תשתיות מחשוב ותוכנה למערכת וירטואלית VDI
סוג Horizon VMware בטכנולוגית HCI מבוססת VxRail של היצרן Del