התנסות בתחומים ילדים, פסיכיאטריה, רפואה דחופה, קהילה, נשים