מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

סגל אקדמי – החוג לסיעוד

ד"ר אדלבי נסרה

ד"ר אלון תירוש מיכל

ד"ר אריאלי דניאלה

גב' הלוי הוכוולד ענבל

ד"ר הלפרין עפרה

ד"ר הרדוף הגר

מר זלאטקין יגאל

ד"ר טרביה ג'לאל

ד"ר יוגב מירב

ד"ר סטרן כרמית

ד"ר עוביד סמירה

ד"ר עלי-סאלח עולא