קורס ניהול רכש ולוגיסטיקה

** בהנחיית דן טחנאי

תחום הלוגיסטיקה והרכש עבר מהפכה גדולה בשנים האחרונות.
העולם הגלובלי, האתגרים הרבים והסביבה המשתנה משפיעים על תחומים לוגיסטיים רבים, בהם ניהול מחזור חיי הפריט כולל סימביוזה תעשייתית, שרשרת האספקה ומשמעויותיה בעת משבר, דוגמת תקופת הקורונה, מעבר למיקור חוץ וההשפעה על תהליכי הרכש, הצורך בהבנת דוחות כספיים, ניהול פרויקטים, השפעות המלאי, היבטים משפטיים ופיננסיים. מורכבות ודינמיות התחום מחייבת התמקצעות מתמדת, על מנת לרכוש כלים מעשיים ומיומנויות ניהול, אשר יסייעו ללומד הן לקידום הארגון בתחומי העשייה הלוגיסטית והן להצלחה בשוק העבודה.

הקורס מיועד לעוסקים בתחומי הלוגיסטיקה, שרשרת האספקה, ייצור, רכש, אחסנה, מלאי, הפצה, שינוע, כספים, אבטחת איכות, תפעול ומנהלי פרויקטים וכן למעוניינים לרכוש ידע, מיומנויות וכלים מעשיים נוספים בתחומים אלו.

16 מפגשים בני 4 שעות כל אחד
המפגשים יתקיימו אחת לשבוע בימי ג' בשעות 17:00-20:30

 

 יום ג', 03.09.2024 
* פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים.

 

80% נוכחות משעות הלימודים
הגשת פרויקט גמר / עבודה

מפגש פתיחה

שיטות חיזוי ועיתוד מלאי

ניהול הרכש (מטרות, הגדרות, דרישה והזמנה ובקרת ספקים)

אפקט "שוט הפר"

ניהול שרשרת האספקה, מחזור חיי המוצר, מדדים KPI

הפצה ושינוע

ניהול מלאי (שיטות, בקרה, ספירות)

תהליך עבודת מטה בארגון

אסטרטגיה – חזון, מטרות, יעדים ומדדים, ניתוח SWOT

ניהול זמן – עקרונות, כלים ושיטות, האצלת סמכויות

סיום חיי המוצר – פחת, הנצלה וסימביוזה תעשייתית

מערכות מידע לוגיסטיות – ERP, Workflow Management, הרשת בעידן מערכות המידע

Excel – נוסחאות רלוונטיות

אבטחת איכות – נהלים, ביקורות, מדידה ודגימה, JIT, Six Sigma Lean, TQM

כלכלה משתפת

הצגה אפקטיבית של נושא

תחומים משפטיים בלוגיסטיקה – דיני חוזים, חוק חובת המכרזים

אתיקה – עקרונות, המותר והאסור, יחסי ספק לקוח

משא ומתן – אינטרסים, יעדים, ישיר ועקיף, השפעת המיקום והזמן

כלי ניהול – תהליכי קבלת החלטות, האצלת סמכויות

היבטים פיננסיים – חשבונאות (דוח רווח והפסד, דוח מאזן, תזמ"ז, שינויים בהון העצמי)

היבטים פיננסיים – מימון וכלכלה (ריביות, הלוואות, מיקרו ומקרו, היצע וביקוש)

ניהול פרויקטים – שיטות, בעלי עניין, בניית גאנט

מודיעין עסקי – מודיעין תחרותי

מפגש סיכום – מבחן / הצגת פרויקט

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם היחידה ללימודי חוץ והמשך, המכללה האקדמית עמק יזרעאל.

    רוצה לקבל שיחה מיועץ.ת הלימודים שלנו?

    רוצה להתייעץ טלפונית? 04-6423552

    אפשר גם בווטסאפ