סיוע בתחום הנגישות

♥ עזרה במיצוי זכויות מול גורמים חיצוניים כגון ביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד הבטחון

♥ הנגשות סביבה ושירות.

♥ התאמות והנגשות בלמידה ובבחינות.

♥ ניתן לפנות דרך תחנת המידע