אורי שלמון | "אל תכלאוני בשום כלוב"

עבודת מחקר בנושא השתלבות חברתית של אנשים בעלי מוגבלויות בארגונים.

עבודת המחקר של אורי עוסקת בחוויית ההשתלבות החברתית של אנשים בעלי מוגבלויות גלויות בארגונים ובמקומות עבודה.

עבודת המחקר של אורי עוסקת בחוויית השתלבותם החברתית של אנשים בעלי מוגבלויות גלויות בארגונים ובמקומות עבודה בישראל. הנחת המחקר הייתה שאנשים בעלי מוגבלויות גלויות יהיו חשופים יותר מאחרים לרושם ראשוני שלילי ולתפיסות סטריאוטיפיות אשר ישפיעו על השתלבותם החברתית בארגון. זאת מפני שבסיטואציות חברתיות, המוגבלות הגלויה בולטת לעין ועלולה להשפיע על האופן בו החברה תופשת את האדם, עוד בטרם הספיק לבטא את יכולותיו ותכונותיו האישיות. מטרת המחקר הייתה להתחקות אחר חוויית ההשתלבות החברתית בעבודה מנקודת המבט הסובייקטיבית והייחודית של כ-15 אנשים בעלי מוגבלויות גלויות (ראייה, שמיעה וניידות). בנוסף, הושם דגש על בחינת התופעה באופן הוליסטי ומעמיק, על כלל היבטיה ומורכבותה, לשם קבלת הצצה לעולמם הפנימי של קבוצה זו.

מנחה הפרויקט: ד"ר אורית שמיר-בלדרמן.

אורי במייל: orinoas@gmail.com