אסדרת תחום הנכסים הדיגיטליים בישראל

אסדרת תחום הנכסים הדיגיטליים בישראל | ד"ר שמואל אברמזון, סגן בכיר לכלכלנית ראשית במשרד האוצר