דאליה מוראד | "מערכת בריאות מכילה וצודקת יותר לכולם"

עבודת מחקר בנושא תרבות ארגונית ואפליה על רקע תרבותי.

עבודת המחקר של דאליה עוסקת בבחינת הקשר בין לאום ותרבות ארגונית מגוונת לבין התפרצות מקרי אלימות על רקע גזענות במוסדות הבריאות בישראל.

מדינת ישראל מהווה בית לאנשים מרקעים תרבותיים רבים ומגוונים. על אף המגוון התרבותי הרחב, למרבה הצער, ניתן למצוא שוני ביחס אותו מקבלות קבוצות תרבותיות שונות בחברה. במערכת הבריאות, למשל, מטופלים רבים מתלוננים על אירועים של אפליה וגזענות נגדם. אירועים שכאלו עלולים להשפיע על אופן הטיפול במטופלים מרקעים תרבותיים שונים, ולכן חשוב לחקור את העמדה הרציונלית ואת התמיכה שארגוני בריאות מספקים למטופלים שחוו אפליה על רקע תרבותי. מטרת מחקר זה הייתה לבחון את האסטרטגיות והגישות בהן משתמשים מוסדות הבריאות השונים בישראל, ולהבין מהן הדרכים שבהן הם פועלים ליצירת סביבות בריאות מכילות ושוויוניות יותר. זאת מתוך מחשבה שהבנת דרך הפעולה יכולה לסייע למנוע מקרים עתידיים של אפליה וגזענות.

מנחי הפרויקט: ד"ר אמית גור וד"ר לירון עינצ'י.

דאליה במייל:   dalia.mor97@hotmail.com