אתגרים סטטיסטיים בעידן הנתונים הרב-מימדיים

אתגרים סטטיסטיים בעידן הנתונים הרב-מימדיים | מר אבי זכאי, האקדמית עמק יזרעאל