ירדן אהרונסון | מציאת דבש בכוורות על ידי בינה מלאכותית

פרויקט בנושא זיהוי אוטומטי של דבש בכוורות על ידי מודל המבוסס על למידה עמוקה.

עבודת המחקר של ירדן עוסקת בבניית מודל אופטימלי למציאה אוטומטית של דבש בכוורות ע"י למידה עמוקה.

דבורת הדבש מאופיינת בייצור ואחסון של דבש, והאחראית העיקרית להאבקת הצומח. כאשר דבורי הדבש חשות כי הכוורת אינה מתוחזקת, למשל במקרים בהם הדבש לא נקצר מהכוורת בזמן, הן מנסות לנדוד לכוורות אחרות או להקים כוורות חדשות. בדרך כלל ניסיונות אלו אינם צולחים, ולכן ההנחה הרווחת היא שמצב מתמשך שכזה יוביל להכחדת דבורי הדבש. הסיבה לכך שפעמים רבות הדבש אינו נקצר בזמן היא העובדה שנכון להיום דבוראים לא יודעים אם הדבש מוכן ומגיעים לכוורות באופן אקראי. בעבר הוכח שלמידת מכונה ולמידה עמוקה יכולות לשמש כפתרון למגוון רחב של בעיות ולסיווג תמונות. הנחת המוצא בבסיס הפרויקט הייתה שפתרון זה יכול לסייע גם בתחום הדבוראות. בהתאם לכך מטרת הפרויקט הייתה ליצור מודל שיסווג תמונות מכוורות לצורך זיהוי אוטונומי של דבש בכוורות ובכך לתת מענה לדבוראים ולהציל את דבורי הדבש.

מנחה הפרויקט:  ד"ר אביגיל פרדיס ויט.