מיתר פרג'ון | "גורמים פסיכולוגיים ואמונות טפלות"

עבודת מחקר העוסקת בקשר בין גורמים פסיכולוגיים שונים לאמונה באמונות טפלות.

עבודת המחקר של מיתר עוסקת בקשר של ההטיה הקוגניטיבית "אשליה של סיבתיות", סובלנות למצבי חוסר וודאות ונטיות פסיכופתולוגיות על אמונה באמונות טפלות. עבודת המחקר של מיתר בוחנת את הקשר של אשליות סיבתיות, סובלנות לעמימות והנטייה לפסיכופתולוגיות על אמונה באמונות טפלות. "אשליה של סיבתיות" הינה הטיה קוגניטיבית, המובילה לתפיסה של קשר סיבתי בין שני אירועים שלמעשה אינם תלויים זה בזה. סובלנות למצבי חוסר וודאות, מתבטאת למשל ביכולת להתמודד עם מצב המכיל קונפליקט או עם מצב של אי בהירות. מחקר זה ביקש לבחון את ההשפעות של שני משתנים אלו, מתוך הנחה שבני אדם יאמינו באשליה של סיבתיות במצבים בהם הם חסרי שליטה. בנוסף, המחקר הנוכחי בחן האם קיים קשר בין משתנים אלו לבין נטייה לפסיכופתולוגיה, האם קיים קשר בין כל המאפיינים הפסיכולוגים האלו לבין האמונה באמונות טפלות, וכיצד מאפיינים אלו ישפיעו על התנהגות האדם ויבואו לידי ביטוי בפעולות שונות.

מנחי הפרויקט: ד"ר עמי כהן, מר דניאל זוהר.

מיתר במייל: meitar3201@gmail.com