שימוש בנתוני עתק אודות תנועת כלי שיט לניתוח ומעקב אחר זרימת הסחר הימי

שימוש בנתוני עתק אודות תנועת כלי שיט לניתוח ומעקב אחר זרימת הסחר הימי | אהוד גונן, המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית אוניברסיטת חיפה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל