מה קורה בבי"ס גורן

תרגיל בטכניקות לעיצוב לוגו בהנחיית נוי ניימן

קורס במיתוג ועיצוב בבית ספר גורן לתקשורת חזותית , בהנחיית המעצב נוי ניימן, בו ניתנה לסטודנטים משימת לימוד שיטות והרגלי עבודה בעיצוב לוגו.

בקורס במיתוג ועיצוב בבית ספר גורן לתקשורת חזותית באקדמית עמק יזרעאל, בהנחיית המעצב נוי ניימן, ניתנה לסטודנטים משימה במסגרתה למדו שיטות והרגלי עבודה בעיצוב לוגו. הסטודנטים התבקשו לבחור בעל חיים ולמצוא לו הקשר מצולם. לאחר מכן, נדרשו לאסוף מספר תמונות מייצג ומעניין של אותו בעל חיים. מתוכם נבחר דימוי אחד. בעבודה עם נייר פרגמנט שקוף  וטוש שחור התחקינו אחר בעל החיים. האתגר בתרגיל היה למצוא את המאפיינים הייחודים לאותה חיה כגון תכונות בתנועה או בצורה הייחודית לאותו בעל. הסטודנטים ייצרו דימויים ידניים המבוססים על החיה המצולמת ואז הם סרקו את הקווים והכתמים שנוצרו. השלב האחרון של התרגיל נעשה בעבודת מחשב. הסטודנטים התמודדו עם הפיכת ״הציור״ לסמל על ידי ניהול קו ווקטורי בתוכנה תוך הקפדה על  כתמיות, חללים פניניים (נגטיב ספייס) טיפוגרפיה וכל מה שהופך צורה לסמל.