מה קורה בבי"ס גורן

טכניקות ומסרים בעיצוב

שנה ב׳ – קורס ׳טכניקות ומסרים בעיצוב׳, מנחה ענת סאקס.

שנה ב׳ – קורס ׳טכניקות ומסרים בעיצוב׳, מנחה ענת סאקס. פרויקט קונספטואלי, המלווה בדימויים מקוריים של הסטודנטים. עריכה, קצב, טיפול בטקסט ובדימוי. התיחסות למושג בית / מקום, בפורמט של חוברת בכריכת סיכות, 12 ע״מ.