פרסומים

אחת ממטרות התוכנית היא להכשיר סטודנטים למחקר אקדמי. בהתאם לזאת, האקדמית עמק יזרעאל מעודדת את בוגריה לקדם ולפרסם את הפרויקטים שלהם בכתבי עת ובכנסים ארציים ובינלאומיים, בשיתוף פעולה עם המנחים בתוכנית.

כנסים

ועידת ישראל ה 25 לשירות וחוויית הלקוח, תל אביב, נובמבר 2021 (הוצג ע"י גב' ליאור סתווי, MA). תכונות אישיות של עובדים ואיכות השירות: אמון בין חברי הצוות, תמיכת עמיתים ושיתוף בקבלת החלטות כגורמים מתווכים.

European Transcultural Nursing Association (ETNA) . עבודת מחקר של הסטודנטית דנה מנחם מהחוג לסיעוד הוצגה בכנס בינלאומי שנערך ביוני 2013 בקיבוץ הגושרים. בהנחיית ד"ר דניאלה אריאלי וד"ר עופרה הלפרין

Ben-Shitrit, D. & Alon-Tirosh, M. (2016, November 9-12). Interpersonal interaction in child-adult joint computer games [Paper presentation]. The 6th European Communication, Prague, Czech Republic Conference.

Gur, A., Weimann Saks, D., & Stavi, L. (2020, September). Healthcare employee's personality traits and service quality: Do team relationships matter? European Journal of Public Health, 30(5), ckaa165.310 https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa165.310

Meir, M., & Alon-Tirosh, M. (2019, June 17). Social Networks in Autistic Adolescents’ lives [Paper presentation]. The Max Stern Yezreel Valley College Research Fair, The Max Stern Yezreel Valley College, Israel.

Meir, M., & Alon-Tirosh, M. (2020, September 24-25). Social Network Sites as an Interpersonal Communication Learning Environment for Adolescents with Autism Spectrum Disorder [Paper presentation]. Global Education, Teaching & Learning Conference 2020, Dubrovnik, Croatia.

Meir, M., & Alon-Tirosh, M. (2021, September 6-9). Social network sites use among adolescents with autism spectrum disorder[Paper presentation]. 8th ECREA European Communication Conference. Online.

 

פרסומים בכתבי עת

גור, א', ויימן-זקס, ד' וסתווי , ל' (2021). תכונות אישיות של עובדים בארגוני בריאות ותפיסתם את איכות השירות: בחינת האמון בין חברי הצוות, תמיכת עמיתים ושיתוף בקבלת החלטות כגורמים מתווכים . הרבעון לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי, 6, 66-46. https://cohrm.haifa.ac.il/wp-content/uploads/2021/02/Gur-Saks-Stavi.pdf

Hadar-Shoval, D. & Morag, H. (2017). One big happy family perceptions of inter-group relations between Jewish and Arab nursing students within and outside a natural joint environment. Psychology, 08(10), 1532–1545. https://doi.org/10.4236/psych.2017.810102

Hadar-Shoval, D., Alon-Tirosh, M., & Morag, H. (2019). Social relations between students from two groups in conflict: Differences in stereotypes and perceived social distance between Jewish and Arab nursing students. Nurse Education Today, 78, 5–9. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2019.04.001

Weimann-Saks, D. & Eliash, H. (2020) Media Images of Anorexia: Effects of moderate vs. extreme anorexia-related messages on young women. Community Ment Health J. 56(5):823-829. 10.1007/s10597-019-00543-0