אנחנו

מטרות התכנית

התכנית ללימודי B.A. למצטיינים היא מסגרת לימודית תחרותית וייחודית המוצעת לקבוצה מצומצמת ומובחרת של סטודנטים במהלך שנת לימודיהם השנייה באקדמית עמק יזרעאל. התכנית מיועדת לסטודנטים יצירתיים, בעלי נטייה בינתחומית מובהקת, מוטיבציה אינטלקטואלית גבוהה ועניין אמיתי ברעיונות ובמחקר. התוכנית נועדה לתת מענה ראוי לסטודנטים אשר מבקשים לקנות דעת ולרכוש התנסות אקדמית מעבר לנלמד בתוכניות הלימודים הרגילות. התכנית שואפת לקרב יחדיו סטודנטים מוכשרים מכל קשת הדיסציפלינות של המכללה על מנת ליצור קהילה אינטלקטואלית חיה ותוססת, אשר מטפחת צמיחה אישית באמצעות אינטראקציה בין סטודנטים חדורי חדוות-למידה.

 

תכנית הלימודים

מועד ההצטרפות לתכנית הוא סמסטר ב' בשנת הלימודים השנייה. התכנית משולבת במסגרת הלימודים לתואר בחוגי המכללה השונים. משך ההשתתפות בתכנית הוא עד תום הלימודים במסגרת שלוש שנות לימוד כמקובל (ארבע שנים במקרה של לימודי סיעוד).
תכנית הלימודים הבסיסית מורכבת משני חלקים: קורס בינתחומי משותף לכל תלמידי התכנית ופרויקט מחקר אישי המעוגן במסגרת החוג בו לומד הסטודנט. במסגרת דו-חוגית, הסטודנט רשאי לבחור באיזה משני חוגי הלימוד שלו הוא יבצע את פרויקט המחקר.

פרוייקט המחקר מבוצע בהנחיה אישית. המנחים הם חוקרים מחברי הסגל האקדמי הבכיר באקדמית עמק יזרעאל. פרוייקט המחקר האישי יגובש בהתאם לתחומי העניין של הסטודנט ובהתאם להמלצת המנחה המיועד. פרוייקט המחקר יוגש לשיפוט בסוף שנת הלימודים השלישית. מחקרים נבחרים של הסטודנטים בתוכנית למצטיינים יוצגו במסגרת הכנס השנתי של התוכנית למצטיינים.

הסטודנטים בתכנית יוזמנו להשתתף בסמינרים מחלקתיים של הסגל האקדמי, לרבות ביריד המחקר השנתי של חברי הסגל האקדמי של המכללה. סטודנטים המשתתפים בתוכנית יקבלו עדיפות לתפקיד עוזר מחקר. כמו כן, יקבלו הסטודנטים עדיפות בהפניה לפעילויות בשכר במסגרת פעילות חברתית למען הקהילה מטעם דיקן הסטודנטים.
לתעודת בוגר אותה יקבל הסטודנט עם סיום לימודיו יצורף אישור כי הסטודנט למד בתכנית B.A. למצטיינים.

 

מרכיבי התכנית

פרויקט מחקר אישי – גולת הכותרת של השתתפותו של הסטודנט בתוכנית למצטיינים. במסגרת ייחודית זו זוכה הסטודנט להכשרה אישית על-ידי חבר סגל בכיר בכל הקשור לעיצוב, תכנון, ביצוע וכתיבה של עבודת מחקר אקדמית מקיפה בתחום לימודיו. נושאי המחקר האישי משקפים בדרך כלל את תחומי המחקר והמתודולוגיות המובהקים של המכללה ולעתים אף מזמנים מפגש ייחודי ומרתק בין תחומי העניין האישיים של הסטודנט לבין נטיותיו המחקריות של המנחה. כמה מן המחקרים המקוריים שבוצעו במסגרת זו לאורך השנים הבשילו למאמרים מדעיים, הוצגו בכנסים מדעיים, בארץ ובחו"ל, ואף זכו לפרסום מדעי.

קורס בינתחומי למצטיינים – בסמסטר א' מתקיים קורס בינתחומי ייחודי עבור קבוצת המצטיינים בהנחיית ראש התוכנית. הקורס עוסק בנושא נרחב שמתחלף מדי שנה ומתארחים בו חברי סגל מן המכללה וממוסדות אקדמיים אחרים. מטרת הקורס היא לעודד את הסטודנטים לקחת חלק בדיאלוג אינטלקטואלי אמיתי, בתרבות של קריאה ועיון, ולחשוף אותם לפוטנציאל האינטלקטואלי הטמון בחשיבה בינתחומית וביקורתית. במסגרת הקורס כותבים הסטודנטים יומן אישי, אשר משקף באופן רפלקטיבי את אשר מתרחש במפגשי הקורס וביניהם.

סיור לימודי – הסיור הלימודי מתקיים כחלק מן הקורס הבינתחומי של התכנית למצטיינים ובעל זיקה ישירה לנושא שנבחר לאותו מחזור. נוטלים בו חלק, לצד הסטודנטים, גם חברי הסגל שהשתתפו כמרצים אורחים בקורס.  הסיור הלימודי מהווה פתח להרחבת ההוראה האקדמית מחוץ לכותלי המוסד וכן הזדמנות למפגש אינטלקטואלי לא-פורמאלי ומעשיר בין הסטודנטים ליוצרים, אמנים ואנשי עשיה אחרים בהקשר לנושא הקורס והשלכותיו בעולם שמחוץ לכתלי המוסד.

הכנס השנתי של התכנית למצטיינים – הכנס השנתי של התוכנית למצטיינים נועד להשלים את הכשרת הסטודנט המצטיין כחוקר באמצעות חשיפת עבודתו במסגרת מדעית מקצועית וביקורתית. הכנס משמש במקביל 'חלון ראווה' של הישגי התוכנית בפני הקהל הרחב וגם 'גורם מחברת' בקרב שלושה מחזורים של סטודנטים מצטיינים, אשר מתכנסים יחדיו במסגרת זו. מוצגים בו תוצרי המחקר של התכנית למצטיינים בתערוכת פוסטרים מדעיים וכן בשלוש הרצאות נבחרות של בוגרי התכנית. במוקד הכנס הרצאת אורח מרכזית מפי חוקר בעל-שם.

הליך המיון

הליך המיון

  1. איתור הזכאים/זכאיות להגשת מועמדות – 5% בעלי הציונים הגבוהים זכאות אוטומטית, 5% הבאים אחריהם (בעלי ממוצע של 90 ומעלה) – מועמדים חריגים.
  2. הגשת מועמדות – הן הזכאים ה"רגילים" והן ה"חריגים" צריכים להודיע למרכזות החוגים שלהם על רצונם להגיש מועמדות. זכאים חריגים צריכים לצרף מכתב ובו הם מנמקים את המניעים האישיים להגשת המועמדות ואת יעדיהם האקדמיים והמקצועיים לאחר תום הלימודים. מועמדים חריגים יוזמנו לראיון מקדים עם ראש התוכנית.
  3. הגשת תיק מועמדות – כלל המועמדים והמועמדות שמועמדותם התקבלה יגישו למרכזת התוכנית תיק הכולל: חיבור, הצהרה אישית, קו"ח, גליון ציונים ותמונת פספורט.
  4. ועדת קבלה – המועמדים שהגישו תיק יוזמנו לוועדה המורכבת ממרצות ומרצים לראיון קבלה.
  5. פרסום החלטות וועדת הקבלה – סמוך לתום הראיונות תפורסם רשימת המועמדות והמועמדים שהתקבלו.

לימודי B.A. למצטיינים תשפ"ד