תנ"ך ומקורות דתיים קנוניים

מקורות דתיים כמו התנ"ך, הקוראן, הברית והחדשה וספרי קודש אחרים כולל סידורי תפילה

  • מקורות דתיים קנוניים (תנ"ך, הברית החדשה, קוראן) יש לרשום ללא מחבר, אלא אם כן מדובר בגרסה מוערת ואז יצוין העורך ברכיב המחבר
  • שנת הפרסום המקורית לא ידועה ולא תצוין
  • שנת הפרסום של מהדורה מחודשת תצוין
  • למקורות דתיים חלוקה ומספור קנוני
  • הפניות בגוף הטקסט יכללו גם פרטי הספר פרק פסוקים (ללא פסיקים ביניהם)
  • אין לרשום עמודים

הפניה בגוף הטקסט

  • לפסוקים מהתנ"ך יש לכתוב (שם הספר בתנ"ך פרק פסוק).

בחלומו הראשון, פרעה… (בראשית מא 4-1).

  • אם יש יותר מכרך אחד לספר (למשל: שמואל א, שמואל ב) יש לרשום פסיק אחר כרך הספר בתנ"ך

…בפנייתו הנרגשת אל דויד, המלך שאול… (שמואל ב, כד 22-17).

ברשימת המקורות

רושמים ספרות דתית קנונית ברשימה הביבליוגרפית רק אם מתיחסים לתרגום או מהדורה מסוימת

טל, ש' (1976). סדור רינת ישראל נוסח ספרד (מהדורה שלישית מתוקנת). מורשת.

הקוראן (א' רובין מתרגם). (2005). אוניברסיטת תל אביב.

נביאים וכתובים עם פירוש אור החיים. (תש"ע). מוסד הרב קוק.

 

 

מחלקת היעץ, הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל    askus@yvc.ac.il
________________________________________
References
.American Psychological Organization (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.)