פרסומים משפטיים

שימו לב:

ישנם כללים לכתיבה משפטית בישראל שהם אינם כללי ה-APA

בארץ נהוג להשתמש בכללי האזכור האחיד בכתיבה משפטית

ניתן לראותם במסמך הזה

*מומלץ לבדוק לפני הכתיבה לפי איזה כללים אתם מתבקשים לכתוב פרסומים משפטיים

להלן הכללים לפי APA מהדורה שביעית

חוקים

התבנית:

שם החוק שנה עברית-שנה לועזית. URL

 • נקודה תפריד בין שם החוק והשנה העברית-השנה הלועזית לבין ה-URL
 • בניגוד לסוגי חומר אחרים, שום דבר לא כתוב בכתב נטוי
 • יש להוסיף קישור לחוק במידה ויש גישה חופשית באינטרנט

ברשימת המקורות:

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח-1998. https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2001218

חוקים בארה"ב ברשימת המקורות:

תבנית:

Name of Act, Title Source § Section # (Year). URL

 • בניגוד לסוגי חומר אחרים, שום דבר לא כתוב בכתב נטוי
 • פסיק אחרי שם החוק, מספר המקור § מספר הסעיף
 • סימן הסעיף § משמש במסמך או בספר המחולק לסעיפים
 • נקודה תפריד בין שם החוק,  מקורו ומספר הסעיף (השנה) לבין ה-URL
 • יש להוסיף קישור לחוק במידה אם יש גישה חופשית באינטרנט למאגר החקיקה הלאומי
Americans with Disabilities Act of 1990, 42 U.S.C. § 12101 et seq. (1990).
https://ada.gov/pubs/adastatute08.htm

אזכור בגוף הטקסט

(שם החוק, שנה עברית-שנה לועזית)

דוגמאות:

(חוק שויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998)

(Americans with Disabilities Act, 1990)

התבנית:

צד אחד נ' צד שני, שם הערכה מספר ההליך, פ"ד כרך (חלק), עמוד (שנה)

 • בניגוד לסוגי חומר אחרים, שם פסק הדין כתוב בכתב רגיל ברשימת המקורות אבל בכתב נטוי באזכור בגוף הטקסט.
 • יש לרשום את הצדדים, את הערכה ומספר ההליך
 • פ"ד מציין את מראה המקום בדיווח הרשמי עם פירוט של כרך(חלק), עמוד (השנה)
 • יש להוסיף קישור לפסק הדין במידה ויש גישה חופשית באינטרנט

ברשימת המקורות:

אליס מילר נ' שר הבטחון ואחרים, בג"צ 4541/94, פ"ד מט(4), 94 (1995)
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/padi-nh-4-094-l.doc

 

Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954).
https://www.oyez.org/cases/1940-1955/347us483

אזכור בגוף הטקסט:

(אליס מילר נגד שר הבטחון ואחרים, 1995)

(Brown v. Board of Education, 1954)

 

 

 

מחלקת היעץ, הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל      askus@yvc.ac.il
________________________________________
References
.American Psychological Organization (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.)